Skip to main content

Maktskiftet i Afghanistan og den påfølgende frysingen av landets økonomiske reserver i utenlandske banker er i ferd med å sende landet utenfor stupet. Nå som vinteren nærmer seg, er det ventet at hungersnød og fattigdom kommer til å ramme 20 millioner afghanere.

Noe bistand når frem til landet, men det er på langt nær nok til å hindre en sultkatastrofe. Afghanistan mangler ikke bare økonomiske ressurser, men nå er det også færre hjelpeorganisasjoner som kan hjelpe til. Alt dette gjør at Afghanistankomiteen, med sine over tolvhundre ansatte i landet, vil spille en avgjørende rolle i å hjelpe afghanere i månedene som kommer.

Afghanistankomiteens arbeid

Nøytralitet og en resultatorientert tilnærming gjør at Afghanistankomiteen lykkes i å iverksette våre prosjekter. Både før og under implementering samarbeider vi med de som styrer provinsene vi opererer i. Denne koordineringen gjør at vi kan løse problemer når de oppstår, og sikrer at vi kan gjennomføre prosjektene våre uten store forsinkelser.

Før vi startet opp aktivitetene våre igjen i august 2021, møtte Afghanistankomiteens ansatte ledere på både lokalt, regionalt og nasjonalt nivå for å få tillatelse til å fortsette vårt arbeid.

Afghanistankomiteen bidrar til det humanitære hjelpearbeidet gjennom både ny og allerede etablert finansiering fra FAO, UNOCHA og UNICEF.

Samtidig fortsetter vi våre langsiktige utviklingsprosjekter som også inkluderer nye, kortsiktige humanitære intervensjoner. Vi fortsetter å jobbe innen våre tre hovedområder:

Utdanning

Vårt arbeid innen utdanning inkluderer bygging og renovering av skolebygninger, kursing av lærere, innkjøp av læringsutstyr og hjelp til universitetsforberedende eksamener. Gjennom vårt UNICEF-finansierte Global Partnership for Education-program i Badakhshan, kommer vi til å støtte lærere, shuraer (lokale eldreråd) og over 75 000 studenter med utstyr, opplæring og drift av skoler.

Mat og miljø

Arbeid innen mat og miljø innebærer at vi støtter bønder og jobber for et selvforsynt og bærekraftig jordbruk. I nærmeste fremtid vil Afghanistankomiteen støtte over 40 000 bønder rundt om i landet med cash, verktøy, frø, gjødsel og jobbmuligheter.

Helse

Helsearbeidet inkluderer helseutdanning og helsetjenester i rurale områder. Våre Continuum of Care-sentre, helsestasjoner drevet av og for kvinner, vil støtte tusenvis av kvinner i Kapisa og Khost med tjenester knyttet til reproduktiv helse, mødre-, spedbarns- og barnehelse. Vi kommer til å etablere fire nye slike sentre i løpet av de neste fore månedene.

NAC vil fortsette å jobbe for disse og mange andre saker, samt å ekspandere prosjektene våre så mye som overhodet mulig uten at det går utover kvaliteten på arbeidet. Takket være vår proaktive tilnærming, har vi lykkes i å få nye tilskudd, noe som gjør at vi kan utvide både i antall prosjekter og i geografisk rekkevidde. For tiden har vi inne flere forslag til vurdering fra en rekke ulike donorer.

Gjennom denne innsatsen håper vi på å hjelpe sårbare afghanere på landsbygda til å overleve den kommende vinteren, og i å få et bedre liv i årene som kommer.