Skip to main content

Modellbønder

Landbruk er en viktig del av naturressursforvaltningen, og økt matsikkerhet er et viktig ledd i kampen mot fattigdom, sult og underernæring på den afghanske landsbygda.

Opplæring av modellbønder

Afghanistankomiteen gir derfor opplæring til kvinnelige og mannlige «modellbønder» slik at de kan videreformidle kunnskap om klimatilpasset landbruk og nye dyrkingsmetoder til andre bønder. Dette øker matsikkerheten og inntektsmuligheter på landsbygda.I tillegg til nye dyrkingsmetoder jobber vi med å fremme kunnskap om en bedre utnyttelse av ressurser og råstoff gjennom forebygging og reduksjon av matsvinn i hele matkjeden.

Gjennom opplæring blir bøndene i stand til å skape nye inntektsmuligheter gjennom dyrking av korn, frukt og grønt, samt bedre lagring, foredling og markedsføring av landbruksprodukter. Bøndene får dessuten ny kunnskap om kompostering og produksjon av biogjødsel, og produksjon og bruk av biologiske plantevernmidler for å hindre forurensning av vann og jord, samt skader på kulturlandskapet, planter og dyr.

Les mer om vårt arbeid med matsikkerhet og naturressursforvaltning her. 

Dokumentert suksess

Klimaendringene har gjort at Afghanistan opplever mer og mer tørke, og innen 2030 vil tørke være den nye normalen i landet. På tross av vanskeligere forhold, ser vi at bøndene som har gjennomgått opplæring klarer seg bedre enn andre. I 2017 og 2018 var det en betydelig nedgang i avlinger og inntekter for afghanske bønder på grunn av utbredt tørke – men i samme tidsperiode så vi en gjennomsnittlig økning av modellbøndenes inntekt på over 10 prosent. Resultatene fra undersøkelser gjennomført i 2022 og 2023 viser også at bruken av sertifiserte frø av modellbøndene gir opptil tre ganger så store avlinger. Dette viser at innsatsen vår for økt matsikkerhet og en styrking av landbruks- og skogbrukssektoren virker, og bidrar effektivt til å bekjempe fattigdom.