Vårt arbeid

Afghanistankomiteen jobber helhetlig med FNs bærekraftsmål.
Vi jobber for å heve livskvaliteten for folk på den afghanske landsbygda med fokus på utdanning, helse, miljø og bærekraft.
Alle våre prosjekter har som mål å få slutt på fattigdom og sult, fremme god helse, redusere ulikhet og fremme fred, inkludering og likestilling i Afghanistan.

Helse

Afghanistankomiteen er den største aktøren innen utdanning av kvinnelige helsepersonell i Afghanistan. 250 ungdommer studerer helsefag på de tre statlige høyskolene støttet av oss.

Les mer

Utdanning

Vi jobber med et hundretalls barne- og ungdomsskoler, og alle barn og unge, uansett kjønn, bakgrunn eller funksjonsevne, har lik tilgang til gratis utdanning på alle skolene vi jobber med.

Les mer

Mat og miljø

Vi ser landbruk, miljø og økonomisk utvikling i sammenheng, og jobber derfor for en ansvarlig matproduksjon og bærekraftig utnyttelse av ressursene.

Les mer

Aktivitetshøydepunkter

167992

Barn og unge som drar nytte av NACs utdanningsprogram
MENN 92 889 KVINNER 75 103

1363

Lærere kurset
MENN 794 KVINNER 569

672

Landsbymedlemmer mobilisert for å støtte opp under utdanning
MENN 485 KVINNER 187

1023

Mennesker trent i dialog-, og konflikttransformasjon
MENN 599 KVINNER 424

1941

Bønder trent og støttet
MENN 1 303 KVINNER 638

420

Mennesker trent til å forhindre og respondere på naturkatastrofer
MENN 294 KVINNER 126

9041

Husholdninger matet av våre landsbruksprogrammer

189

Helsearbeidere utdannet
MENN 70 KVINNER 119

1501

Helsearbeidere kurset
MENN 848 KVINNER 653

492

Bønder som mottar frø
MENN 280 KVINNER 212

Hvor kommer midlene fra?

 • 69% Offentlig støtte
 • 30% Andre donorer
 • 1% Privat støtte

Hvordan ble midlene fordelt etter sektor?

 • 38% Matsikkerhet, NRM og DRR
 • 34% Helse
 • 26% Utdanning
 • 2% Dialog og konflikttransformasjon

Hvordan ble midlene brukt?

 • 81% Utviklingsarbeid
 • 16% Humanitær støtte
 • 3% Administrasjon

Hvordan ble midlene fordelt etter område?

 • 43% Badakhshan
 • 22% Ghazni
 • 13% Paktia
 • 9% Kabul
 • 5% Faryab
 • 2% Nanagarhar
 • 2% Kapisa
 • 2% Khost
 • 2% Norge
Finansiering Inntekt USD
NORAD 3 856 786
UNOCHA-AHF 776 785
EU 285 772
DIKU 264 261
World Bank 227 015
ARK UK 181 992
Washington University St. Louis 74 816
WFP 74 768
FAO 69 846
Norwegian private donors 56 947
Ministry of Public Health 26 302
Afghan and international private donors 11 237
ACBAR 10 406

Årsrapport 2020

Last ned

Årsrapport 2019

Last ned

Årsrapport 2018

Last ned