Skip to main content

Vårt arbeid

Afghanistankomiteen jobber helhetlig med FNs bærekraftsmål.
Vi jobber for å heve livskvaliteten for folk på den afghanske landsbygda med fokus på utdanning, helse, miljø og bærekraft.
Alle våre prosjekter har som mål å få slutt på fattigdom og sult, fremme god helse, redusere ulikhet og fremme fred, inkludering og likestilling i Afghanistan.

Aktivitetshøydepunkter

216277

Barn og unge som drar nytte av NACs utdanningsprogram
MENN 121 128 KVINNER 95 149

3897

Lærere kurset
MENN 2075 KVINNER 1822

4979

Landsbymedlemmer mobilisert for å støtte opp under utdanning
MENN 4277 KVINNER 702

1413

Mennesker trent i dialog-, og konflikttransformasjon
MENN 893 KVINNER 520

167693

Bønder trent og støttet
MENN 145 298 KVINNER 22 395

2020

Mennesker trent til å forhindre og respondere på naturkatastrofer
MENN 1 236 KVINNER 784

221338

Husholdninger matet av våre landsbruksprogrammer

306

Helsearbeidere utdannet
MENN 54 KVINNER 252

492

Bønder som mottar frø
MENN 280 KVINNER 212

Hvor kommer midlene fra?

 

  • 47% Offentlig støtte
  • 52% Internasjonale donorer
  • 1% Privat støtte

Hvordan ble midlene fordelt etter sektor?

  • 25% Matsikkerhet, NRM og DRR
  • 17% Helse
  • 43% Utdanning
  • 15% Humanitære programmer

Hvor ble de humanitære midlene fordelt etter område?

Finansiering Inntekt USD
NORAD/NMFA 6 023 442
UN Food and Agriculture Organization (FAO) 5 590 283
Afghanistan Humanitarian Fund (AFH) 4 839 291
UNICEF 1 895 293
Danish People’s Aid & Danish Assistance to Afghan Rehabilitation and Technical Training (DAART) 613 579
Other donor 708 213
Afghan Poverty Relief 162 073
Norwegian Agency for International Cooperation and Quality Enhancement in Higher Education (DIKU) 160 020
Paul Hamlyn Foundation 151 887
Washington University in St. Louis 119 355
Norwegian private donors 55 556
World Food Program (WFP) 53 270
Solidarity for Afghan Communities 27 914
Brighter Tomorrow 25 294
Stiftelsen Interhands 22 645
German Research Center for Geosciences (GFZ) 13 580
Solidarity for Afghan Communities 15 065
Agency Coordinating Body for Afghan Relief & Development (ACBAR) 8 750
Italian Agency for Development Cooperation (IADC) 3 623
University of Montana 3 007
Private Donation 2 116
Total 20 848 139

Årsrapport 2022

Last ned

Årsrapport 2021

Last ned

Årsrapport 2020

Last ned

Årsrapport 2019

Last ned

Årsrapport 2018

Last ned