Skip to main content

Læring, vennskap og respekt på tvers av landegrenser i 23 år!

Takket være bidrag fra vennskapsskoleprosjektet til Krohnengen har jentene på Girls High School No2 og Ganda Chashma i Badakhshan-provinsen i Afghanistan fått en bedre skolehverdag. Med hjelpen fra Krohnengen, har vennskapsskolene i Badakhshan-provinsen økt kvaliteten på sin utdanning.

Hvert år samler elever og lærere ved Krohnengen og Eventyrskogen skole inn midler til å støtte vennskapsskolene i Afghanistan.

20 % av midlene går direkte til vennskapsskolene, men i solidaritetens navn bidrar Krohnengen også til at barn fra flere skoler får delta på Afghanistankomiteens vinterleir. Barna som får delta på disse vinterleirene drar stor nytte av solidariteten og vennskapet uttrykt av barna på Krohnengens skole i Bergen.
Tross god hjelp er behovene fortsatt store. Elevtallet øker og behovet for materialer og vedlikehold er stort. Sammen kan vi gjøre mer!

Tusen takk for din støtte!

Gi gave