Skip to main content

Styret

Styremedlemmer i Afghanistankomitéen velges på årsmøtet for en periode på to år. Styret står ansvarlig ovenfor medlemmene i komiteen, og er ansvarlig for å utvikle den strategiske retningen og organisatoriske retningslinjer, basert på organisasjonens verdier og prinsipper. De sørger for at komiteen følger egne prinsipper og verdier, er ansvarlig for helse, miljø og sikkerhet, utøver finansiell kontroll og implementering av effektive tiltak mot korrupsjon. Sekretariatet står for den daglige driften av vårt kontor i Oslo. Generalsekretær rapporterer til styret.

Styreleder

Gry Synnevåg

Gry Synnevåg er utdannet ved Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) og ansatt ved Institutt for Internasjonale Miljø og Utviklings studier samme sted, med spesielt ansvar for arbeid innen mat sikkerhet og landbruksutvikling i konfliktutsatte og sårbare stater med spesielt fokus på Mali, Niger og Afghanistan.
Hun har lang og bred erfaring fra arbeid innen forskning og høyere utdanning og har også arbeidet mange år både for internasjonale og nasjonale NGOer, bla som landdirektør for KN i Afghanistan fra 2004 til 2008. Hun har ledet programutvalget i Afghanistan komiteen fra 2014 til 2019, og er tidligere styremedlem.
Nestleder

Farid Ghiami

Farid er opprinnelig fra Afghanistan, men har bodd i Norge siden 2002. Han har studert samfunnsfag med personalledelse ved Universitetet i Stavanger (UiS), Executive Master of Management ved BI Handelshøyskolen og har videreutdanning i voksenpedagogikk fra UiS. Farid har tidligere jobbet blant annet som mottaksleder på Stavanger mottakssenter, i ulike stillinger for smi human og avdelingsleder i Sandnes kommune. I dag jobber han som avdelingsleder for NAV Arbeidslivssenter Vest-Viken.
Styremedlem

Sverre Hjelleset

Sverre er utdannet fra Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og Norges Handelshøyskole i økonomi og fysikk. Han har jobbet i Afghanistan både for Afghanistankomiteen og Kirkens Nødhjelp. For tiden er han delvis pensjonert og jobber litt med Stiftelsen Miljøfyrtårn. Sverre har tidligere vært styreleder i Afghanistankomiteen.
Styremedlem

Trude Thommesen

Trude er fagsutviklingsjordmor og klinisk veileder ved Stavanger Universitetssykehus, med utdannelse fra Universitetet i Bergen og Liverpool School of Tropical Medicine. Hun har jobbet i Bangladesh, Palestina, Etiopia og Afghanistan, og sitter i styret til både den Norske Jordmorforeningen og International Confederation of Midwives.
Styremedlem

Samina Ansari

Samina er utdannet ved Universitetet i Oslo, Maastricht og Sciences Po Paris. Hun har ti års erfaring fra bærekraftsarbeid, og har jobbet for flere internasjonale organisasjoner og selskaper. I dag jobber hun for Equality Check og leder virksomheten Ayvanna.
Styremedlem

Nasrin Naimy

Nasrin Naimy har en mastergrad i Demokratibygging fra Universitetet i Bergen med fordypning i kvinnerettigheter i Afghanistan, samt studier i politikk og juss fra Oxford Brookes University og Universitetet i Oslo.

Nasrin har over 10 års erfaring fra frivillig sektor og jobber med kapasitetsbygging innen digitalisering, mangfold og bærekraft i sektoren. Hun har ledet og vært med å grunnlegge den første afghanske studentorganisasjonen i Norge, og jobbet med enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan og andre konfliktrammede områder. Hun er politisk aktiv og leder utvalg for rettferdig og bærekraftig forbruk i Miljøpartiet De Grønne.

Styremedlem

Sandra Petersen

Sandra Petersen har en mastergrad fra SOAS, University of London og har mer enn tyve års erfaring fra ulike roller i norske sivilsamfunnsorganisasjoner, samt ulike frivillige verv nasjonalt og internasjonalt. Hun har vært ansatt i Afghanistankomiteen i periodene 2003-2004 og som daglig leder i 2008-2009, i 2006 var hun styremedlem og i perioden 2009-2011 ledet hun komiteen kvinneutvalget.

Fra og med 2009 har hun vært daglig leder for Det norske menneskerettighetsfond med et globalt mandat til å gi politisk og økonomisk støtte til menneskerettighetsorganisasjoner og utsatte menneskerettighetsforkjempere og har i den rollen opparbeidet seg et stort internasjonalt nettverk. Fra oktober 2021 gikk hun over i en stilling som spesialrådgiver i Menneskerettighetsfondet og tar samtidig en doktorgrad ved Norsk Senter for Menneskerettigheter ved Universitet i Oslo.

Varamedlem

Lars-André Skari

Varamedlem

André Mundal

André Mundal er en konsulent hos Boston Consulting Group og tidligere diplomat i den norske utenrikstjenesten og offiser i Forsvaret. Han har tidligere hatt stillingen som Norges spesialrepresentant for kvinner, fred og sikkerhet, og har vært utstasjonert ved den norske ambassaden i Kabul.

André har mastergrader både fra University of New South Wales i internasjonale relasjoner og fra Universitetet i Tromsø i fred og konflikttransformasjon. Han er også valgobservatør, og har vært på monitoreringsoppdrag i både Latvia og Afghanistan.

Varamedlem

Terje Skaufjord

Terje er pensjonert lektor, utdannet med hovedfag i historie fra Universitetet i Oslo, forfatter og lokalpolitiker i Rødt Oslo. Han har vært med i Afghanistankomiteen siden starten, og har i 35 år hatt tillitsverv og/eller jobb i organisasjonen.