Skip to main content

utdanning

en livslang prosess

Ung elev ved Kushan Khan-skolen i Kabul.

Gjennom en ekstremt krevende periode for Afghanistan har Afghanistankomiteen stått støtt i vår støtte til utdanning for barn, ungdom og voksne i rurale og utilgjengelige lokalsamfunn. Afghanistankomiteens arbeid med utdanning er sentrert rundt å forbedre tilgangen til, og kvaliteten på, utdanning for alle. 

Afghanistankomiteen ser på utdanning og læring som en livslang prosess. Den starter før man blir født, med vårt arbeid for å utdanne jordmødre og lærere om prenatal utvikling. Deretter bidrar vi til læring for småbarn gjennom etableringen av og støtten til, lekegrupper. Disse er kvinne-eide og kvinne-drevne uformelle barnehager som fyller et kritisk gap for omsorg og utvikling i tidlig barndom.

Prosessen fortsetter gjennom vårt arbeid med å styrke offentlige barne og ungdomsskoler. Der det er mulig bidrar vi med »myk» støtte til utdanning, opplæring og kompetanseheving av lærere og skoleledere. Vi bidrar også med »hard» støtte til bygging og oppussing av skoler, infrastruktur, samt med bøker og skriveredskaper.

Bedre kvaliteten på utdanning

Afghanistankomiteen jobbet i 2022 med 353 offentlige skoler og mer enn 500 landsbyskoler for 206 100 elever (hvorav 88 812 jenter) i fire provinser. Utdanningsarbeidet vårt inkluderer mange komponenter, fra psykososial støtte for barn til kapasitetsbygging av lærere og administrativ støtte for skoleadministrasjoner og lokale eldsteråd.

Som en del av støtten vår har vi kurset 7 234 lærere og medlemmer av lokale skolekomiteer for å øke kompetansen og bidra til økt kvalitet på undervisning. Vi har også etablert og støttet barne- og ungdomsledede organisasjoner – i 2022 var 3 842 elever (hvorav 1 987 jenter) involvert i dette.

Denne bildeserien viser prosessen for å bygge et nytt klasserom ved Mohammad Baqer Dala-barneskolen i Malistan, Ghazni. 

Fasilitere overganger

Afghanistankomiteen jobber også med å fasilitere overgangen fra en fase i utdanningsløpet til neste. Dette gjør vi blant annet ved å tilby forberedelseskurs for opptakseksamen til universitetet (Kankor) til elever i videregående skole.

Mange unge afghanere dropper ut av skolen eller sliter med å få arbeid etter endt utdanning. Afghanistankomiteen har derfor satt i gang tiltak ute på landsbygda for ungdom der vi jobber med arbeidstrening, kompetansebygging innen ulike fagfelt, men viktigst av alt styrking av ungdommenes tro på seg selv, sine egne evner og sin egen fremtid. Vi har gitt kompetansesentrene navnet «THINK Labs» da de er innovative, fremtidsrettet eller «forward thinking» og nærmest fungerer som et «laboratorium» der nye ideer prøves ut og evalueres i samarbeid med ungdommene selv.

Alternativer for jenter

Taliban-myndighetene har gradvis fjernet rettighetene til jenter og kvinner, blant annet når det gjelder tilgang til utdanning. Som en respons på dette tilbyr vi alternative muligheter for læring for jenter. Lyspunkter i situasjonen inkluderer muligheten vår til å fortsette støtten til den første jenteskolen i Andar-distriktet i Ghazni. I det veldig konservative distriktet er dette et stort fremskritt og et uvurdelig fremskritt for jentene i området. Jenter har også, i mange provinser, tilgang til THINK Lab-initiativene våre, og dette har utpekt seg som et spesielt viktig alternativ for jenter når det offentlige skolesystemet ekskluderer dem.

For å videre addressere de systematiske gapene i tilgang til- og kvalitet på utdanning i Afghanistan har vi implementert flere programmer for å komplementere THINK Labs. Dette inkluderer læresirkler (et lokalsamfunnsdrevet uformelt tilbud) og vinterleir, hvor barn får muligheten til å lære gjennom aktiviteter mens skolen er stengt på vinteren. Mer enn 5 000 barn ble nådd gjennom disse tiltakene i 2022, hvorav 60% var jenter.

Øke lokalt eierskap

Som en respons på de kritiske behovene for økt infrastruktur innen utdanning har Afghanistankomiteen implementert totalt 205 prosjekter innen bygging og utbedring av klasserom, tilgang til midlertidige lokaler, konstruksjon av vann- og sanitære fasiliteter, bygging av leke- og idrettsplasser. Alt arbeid er blitt utført i samarbeid med, og av, lokalsamfunnet.

Vi har også fortsatt arbeidet vårt med å utvikle innovativt lærer- og læringsmateriale, inkludert ressurser om barns utvikling, inkludering og mangfold i utdanning. Målgruppen for dette er lærere, rektorer, medlemmer av lokale skoleråd og andre som jobber med utforming av utdanning i Afghanistan.

Støtte til utdanning, spesielt for jenter og barn i rurale og utilgjengelige områder, forblir en essensiell komponent av Afghanistankomiteens arbeid. Det er fremdeles sterke restriksjoner knyttet til jenters rett til utdanning, på tross av innsatsen til det internasjonale samfunnet. Afghanistankomiteen vil fortsette å støtte der det er mulighetsrom, og vil fortsette å jobbe for å skape disse mulighetsrommene. Alle barn og alle ungdommer har en rett til utdanning – og dette vil vi fortsette arbeidet vårt for å sørge for at ivaretas.