Skip to main content

Å bringe tjenester til lokalsamfunn

Gjennom året støtter Afghanistankomiteen også et mobilt krisehelseteam i Dre Kholo i Paktia, som bidro med kritisk helsehjelp til 8 800 mennesker, inkludert 360 operasjoner i 2022. Mer enn halvparten av pasientene som mottok helsehjelp var kvinner og barn. Som svar på en henvendelse fra provinsledelsen i Paktia bidro også Afghanistankomiteen til byggingen av et krisehelsesenter i Dande Patan. Senteret skal bidra til at kritisk syke pasienter får hjelpen de trenger på vei til Pakistan – hvor mange reiser for å motta helsetjenester.

I Kapisa, Khost og Paktia har vi etablert sentere for fysioterapi. Her skal uføre pasienter får nødvendig hjelp av kvalifiserte fysioterapeuter. Hvert senter har separate fasiliteter for kvinner og menn, er velutstyrte og har både en kvinnelig og en mannlig fysioterapeut ansatt.

HELSE

Et mulighetsvindu

Et mulighetsvindu

Helse er en av få sektorer der kvinner får lov av Taliban-myndighetene til å jobbe. Helseutdanningsprogrammene til Afghanistankomiteen en livline for kvinners arbeidsmulighet og tilgang til helsetjenester for kvinner og jenter – spesielt i rurale og utilgjengelige områder. 

Den afghanske helsesektoren sliter fremdeles etter at den kollapset som følge av internasjonale sanksjoner og regjeringsskiftet i 2021. Afghanistankomiteen har, gjennom 2021 og etterpå, fortsatt arbeidet med kapasitetsbygging til helsepersonell, utdanning av helsefagarbeidere og støtte til helsetilbudene i rurale og utilgjengelige områder.

I 2022 bidro vi med kapasitetsbygging innen sykepleie, ledelse, læringsmetoder og psykososial støtte til 195 ansatte ved de regionale instituttene for helsefag.

Helsetjenester er nå tilgjengelig i Dre Kholo, en landsby i Aryub Zazi-distriktet i Paktia.

Støtte til kvinner

Gjennom vår støtte til de regionale instituttene for helsefag i Kapisa, Khost, Nangarhar og Paktia, har vi bidratt til helsefagutdannelsen til studenter fra Bamiyan, Ghazni, Kabul, Kapisa, Khost, Laghman, Nangarhar, Nuristan, Paktia, Paktika, Parwan og Wardak. 34 studenter ble uteksaminert fra, og 80 nye studenter startet på, jordmorutdanningen vår i 2022. For helsesykepleierutdanningen var det 5 studenter som ble uteksaminert og 77 som startet – alle kvinner. I farmasøyt og laboratorietekniker-programmene startet 53 nye studenter i løpet av året (hvorav 18 kvinner).

For å tilrettelegge for meningsfull deltakelse fra kvinner har vi både barnepass og barnehagefasiliteter ved alle helsefaginstituttene. Dette gjør det enklere for kvinnene, som ofte har små barn, å studere.

Kostnadseffektivt

I tillegg til de fire kvinne-eide og kvinne-driftede helseklinikkene vi allerede hadde i Kapisa og Khost, har det i løpet av 2022 blitt bygget fire nye klinikker i Kapisa og Paktia. 17 jordmødre og tre jordmor-mentorer er ansatt i disse klinikkene, som har ytt helsetjenester til mer enn tretti tusen kvinner og barn gjennom året. Tilbudet inkluderer rådgivning og hjelp med reproduktiv helse, mødre- og spedbarnsoppfølging, fødsler, familieplanlegging og generell helsehjelp.

Klinikkene er kostnadseffektive, og pasientene betaler etter evne – og er gratis for de som ikke har råd til hjelp. Dette er mulig fordi lokalsamfunnene klinikkene ligger i bidrar med lokaler, vedlikehold og sikkerhet på frivillig basis.

Arbeidsmuligheter

Helseaktivitetene våre fortsetter å bidra til arbeidsmuligheter for helsepersonellet utdannet ved helsefaginstituttene, og til helsetilbud i noen av de mest utilgjengelige landsbyene i Afghanistan. I mange av områdene vi arbeider i, er vi den eneste aktøren som jobber for å sørge for at fundamentale helsebehov møtes.

Afghanistankomiteen vil fortsette arbeidet med å støtte helsesektoren i Afghanistan, og vi vil fortsette å bygge på arbeidet som gjøres i årene fremover. 

53 nye studenter (18 kvinner) startet studiene sine for å bli farmasøyter og bioingeniører i 2022.

Uteksamineringsseremoni for de nyutdannede fysioterapeutene i Kapisa. 

Lær mer om arbeidet vårt med helse her: