Skip to main content

Bli fast giver

Å være en fast giver til Afghanistankomiteen er mer enn bare en økonomisk donasjon – det er en investering i en bedre fremtid for mennesker i et av de mest underprivilegerte områdene av verden.

Det er mange grunner til å støtte vårt arbeid med langsiktig utvikling på den afghanske landsbygda!

1

Bærekraftig forandring

Langsiktig bistand tar sikte på å skape bærekraftige endringer, og det krever kontinuerlig innsats over tid. Din faste støtte vil sikre at disse innsatsene kan opprettholdes
2

Bekjempe fattigdom

Afghanistan er et av verdens mest underutviklede land. Fast støtte kan bidra til å bekjempe fattigdom og forbedre livskvaliteten for mange mennesker på landsbygda, ved å investere i utdanning, helse og økonomisk utvikling.
3

Styrke lokalsamfunn

Bistand og utviklingsprosjekter bidrar til å styrke lokalbefolkningen ved å utvikle deres ferdigheter og gi dem verktøyene de trenger for å skape en bedre fremtid. Vi arbeider også i tett samarbeid med lokalbefolkningen på alle prosjektene våre. 
4

Bidra til stabilitet

Afghanistan har vært preget av konflikt og uro i flere tiår. Ved å bidra til utvikling, bidrar du også til å bygge en mer stabil og fredelig framtid for landet.
5

Langvarige løsninger

Mens nødhjelp fokuserer på umiddelbare behov, som mat og ly, fokuserer langsiktig bistand på å løse dypere rotfestede problemer. Din faste støtte kan bidra til varige løsninger på de utfordringene afghanske samfunn står overfor.