Dialog og konflikttransformasjon

Tiår med krig, fattigdom og naturkatastrofer har forårsaket eller forsterket manglende tillit og konflikt i mange afghanske lokalsamfunn. Sammen med Nansen Fredssenter på Lillehammer har Afghanistankomiteen utviklet en metode for mobilisering av lokalsamfunn, dialog og fredelig konflikttransformasjon. Metoden promoterer solidaritet og ‘fred nedenfra’ innad i familier og lokalsamfunn.

Konflikter i landbrukssamfunn – som utgjør størsteparten av Afghanistan – er ofte sentrert rundt uenigheter om kontroll av land, vann og andre naturressurser. Utbredt fattigdom, mangel på dyrkbar jord, tørke og begrenset adgang til irrigasjon har ført til langvarige konflikter blant mange familier, stammer og lokalsamfunn. Disse dypsittende uenighetene på lokalsamfunnsnivå – som har blitt forsterket av 40 år med ustabilitet – har ødeleggende effekt på samfunnsmedlemmers trygghet, sikkerhet, matsikkerhet og forhold.

De lokale eldre har generelt ansvar for å løse konfliktene, selv om de mangler kompetanse på konfliktløsning. Beslutningene de tar, adresserer sjeldent de opprinnelige årsakene til konfliktene, noe som gjør at konfliktene fortsatt ulmer og som blusser opp gjentatte ganger.

Essensen av dialogtilnærmingen vår er å gi alle retten og muligheten til å dele sine perspektiver. Dette gjør vi ved å skape trygge steder og situasjoner hvor alle deltakerne er like forpliktet til å høre på hverandre. Dette er spesielt nyttig for ungdom og kvinner, som ofte er ekskludert fra beslutninger både i husholdningen og i lokalsamfunnet.

Gjennom opplæring og tilrettelagt dialog gir Afghanistankomiteen deltakerne verktøyene de trenger for å analysere og håndtere konflikter innad i familien, på skolen, på arbeidsplassen eller i lokalsamfunnet. Vi gir en grundig opplæring til en gruppe bestående av kvinner og menn, både unge og gamle. Deretter trener disse opp andre i sine lokalsamfunn i metodene.

Dialog og konflikttransformasjonsmetoden fokuserer både på lokalsamfunn og husholdninger. På lokalsamfunnsnivå, vil dette si å løse konflikter mellom landsbyer, etniske grupper og ulike samfunnsmedlemmer. I husholdningen skal dialogtilnærmingen forhindre vold, samt bidra til bedre kommunikasjon blant annet mellom mann og kone, og mellom foreldre og barn.

Unge kvinner og menn er ofte ideelle kandidater for å læres opp i dialog og konflikttransformasjon, da de ennå ikke er gamle nok til å ha vært involvert i gamle og dyptgående konflikter i lokalsamfunnet. De blir ofte sett på som nøytrale, og har sjeldent fått muligheten til å delta i lederskap og beslutningstaking, men representerer allikevel fremtiden til lokalsamfunnet sitt.

Siden 2019 har 74 personer mottatt opplæring direkte fra Afghanistankomiteen, og til sammen har disse igjen lært opp over 2600 medlemmer av lokalsamfunn, som inkluderer blant annet lærere, religiøse ledere og shura-medlemmer. Videre har nesten 1300 studenter fra 17 provinser, som studerer ved Helseinstituttene, fått opplæring i dialog og konflikttransformasjon – og er forpliktet til å bygge ‘fred nedenfra’.