Skip to main content
alt=""

Bedriftssamarbeid

Er din bedrift interessert i å bidra til å nå bærekraftsmålene i Afghanistan? Med et bedriftssamarbeid eller et bidrag kan dere være med på å redde liv på den afghanske landsbygda.

Din bedrift kan utgjøre en forskjell


Å bidra til et viktig samfunnsarbeid skaper ekstra stolthet og entusiasme i bedriften. Bedriftens samfunnsansvar viser hva de ansatte klarer å utrette sammen. Dette skaper en bedriftskultur de ansatte ønsker å være en del av og en økt følelse av tilhørighet.

Det er flere måter dere kan støtte oss på. Vi tilbyr din bedrift en unik mulighet til å støtte det afghanske folk, i samarbeid med en organisasjon som har over førti års erfaring fra Afghanistan.

Sammen kan vi tilpasse partnerskapet ved å finne felles mål og prosjekter som passer deres bedrift. Afghanistankomiteen jobber bredt, med god forankring på flere felt og i flere provinser. Dermed kan dere støtte vårt arbeid generelt, eller et spesifikt prosjekt, felt eller område.

Afghanistankomiteens arbeid

Afghanistankomiteen har over tusen lokalt ansatte som jobber med humanitær bistand og langsiktig utvikling, og våre prosjekter har et særlig fokus på å nå bærekraftsmålene inen helse, utdanning og matsikkerhet.

Din virksomhet kan bli en viktig partner i vårt arbeid for å gjøre Afghanistan til et godt land å leve i for alle afghanere. Les mer om vårt arbeid her.

Hva kan din bedrift gjøre?

 

Engangsgave

Ønsker du eller din bedrift å gi en engangsdonasjon kan dere gjøre dette til kontonummer 7877 06 53737, eller ta kontakt med oss på organisasjon@afghanistan.no.

Samarbeidspartner


Samarbeidspartner er partnerskapet for bedrifter som ønsker å støtte Afghanistankomiteens generelle arbeid eller et konkret tema som Afghanistankomiteen jobber med.

Som samarbeidspartner får dere:

  • Støtte et konkret prosjekt drevet av Afghanistankomiteen

  • Presentasjoner med representanter fra Afghanistankomiteen

  • Produktsamarbeid og co-branding

  • Digitalpakke

Kontakt oss

Har du spørsmål om samarbeid eller annet vedrørende å støtte oss?
Ta gjerne kontakt for en samtale:

Medlem-, frivillig- og giverkontakt:
Silje Olssøn
Telefon: +47 994 09 159
E-post: organisasjon@afghanistan.no

Godkjent av innsamlingskontrollen

Afghanistankomiteen er godkjent av Innsamlingskontrollen. Dette vil si at vi overholder standarder for åpenhet om organisatoriske og regnskapsmessige forhold, vi tilfredsstiller krav til regnskapsføring og er underlagt ekstern kontroll. Du kan lese mer her.