Skip to main content

Helsefagskoler

Afghanistankomiteen jobber for å gi begge kjønn like rettigheter, og muligheten til å bestemme over eget liv og sin egen seksuelle og reproduktive helse. Kvinners tilgang til utdanning, helsetjenester og arbeid er grunnleggende for å nå målet om god helse og livskvalitet for alle. Afghanistankomiteen er den største aktøren innen utdanning av kvinnelige helsepersonell i Afghanistan, og siden 2002 har over tusen kvinner og menn studert på høyskoler støttet av Afghanistankomiteen for å bli jordmødre, helsesøstre, sykepleiere, farmasøyter, bioingeniører og fysioterapeuter.

Regionale institutter for helsevitenskap (IHS)

Afghanistankomiteen jobber med tre regionale institutter for helsevitenskap (IHS) høyskoler innen helsefagutdanning Jalalabad, Gardez og Kapisa. Disse partnerskapene ble opprettet for å sikre kontinuitet og bærekraft ettersom bemanningen og programmene i de tre instituttene gradvis vil bli innlemmet i offentlige planer og budsjetter. Samarbeidet med høyskolen i Jalalabad har pågått helt siden 2002, og høyskolen i Gardez ble etablert i samarbeid mellom det afghanske helsedepartementet i 2018. I 2019 ble et nytt campus etablert i Khost som en enhet under høyskolen i Gardez. Målet med en desentralisert høyskole med campus i ulike provinser er å oppnå større regionalt eierskap til høyskolene utenfor den provinsen som høyskolen ligger i. Den siste av de tre høyskolene ble etablert i Kapisa i oktober 2019 og har ansvaret for utdanning av helsepersonell fra Bamiyan, Kapisa, Panjshir og Parwan.

Årlig utdanner og trener NACs helseprogram mer enn tusen helsearbeidere fra provinser over hele Afghanistan, som dekker en tredjedel av landets befolkning.

Jordmødre, helsesøstre og sykepleiere

Afghanistankomiteen har utdannet mer enn 15 prosent av alle jordmødre og helsesøstre i Afghanistan. I arbeidet for å sikre at menneskene på landsbygda i Afghanistan får bedre tilgang til helsetjenester, fokuserer vi på å utdanne helsepersonell fra utilgjengelige, og ofte svært konservative, samfunn som lider av akutt mangel på helsepersonell.

NAC utdanner jordmødre, sykepleiere, medisinske laboratorieteknikere, farmasøyter og fysioterapeuter for sykehus og privat sektor i 15 provinser. I tillegg trener NAC helsesøstre og jordmødre til å jobbe på bygdeklinikker og helsesentre i noen av de mest vanskelig tilgjengelige og konfliktutsatte samfunnene i landet.

De mange hundre jordmødrene og helsesøstrene vi har utdannet de siste tjue årene bidrar til å minske mødre- og barnedødeligheten på den afghanske landsbygda. I tillegg til bedre folkehelse bidrar utdanningen til å skape arbeidsplasser for kvinner og til å styrke kvinners rolle, både i familiene deres og i lokalsamfunnet.

Jordmor-, helsesøster- og sykepleierskolene Afghanistankomiteen har ansvaret for er blant de beste i landet. Vi jobber likevel kontinuerlig med å bedre kvaliteten ved de tre høyskolene gjennom kompetanseheving hos lærerne, økt fokus på yrkesrelevant praksis i studietida, kompetansebygging og tilgang til ny kunnskap og nytt utstyr.

På alle skolene vi støtter jobber vi også med IKT og språkkunnskaper utover det som kreves i læreplanen. Vi tilbyr viktige valgfag som kroppsøving, litteratur, kunst og kultur. Entreprenørskap er et obligatorisk fag da mange av de som uteksamineres fra skolene må skape sin egen jobb fordi konkurransen om de få jobbene innen det offentlige helsevesenet er ekstremt tøff.

I samarbeid med Nansen fredssenter tilbyr vi også kursing i dialog og fredelig konfliktløsning. Dette er for å hjelpe våre helsearbeidere som ofte må forhandle med stridende parter om tilgang til pasienter, eller for tilgang til kvinnelige pasienter som hindres av familiene sine i å oppsøke helseinstitusjoner på grunn av kulturelle barrierer.

Fysioterapeuter

I 2019 ble det førte kullet med seksti fysioterapeuter uteksaminert fra fysioterapiskolene i Kapisa og Kabul. Studiene er nå flyttet til de nye høyskolene i Gardez, Khost-by og Mahmud-e-Raqi.

Fysioterapeutene vil i hovedsak jobbe i rehabiliteringstjenesten for funksjonshemmede. Tjenesten er av forholdsvis ny i Afghanistan og tilbys både ved statlige og private sykehus og klinikker, men i økende grad også i private fysioterapiinstitutter eid og drevet av fysioterapeuter. Derfor er entreprenørskap et viktig tilleggsfag innen fysioterapiutdanningen til Afghanistankomiteen.

Sammen med våre partnere har vi allerede utdannet over 400 fysioterapeuter. Titusener av funksjonshemmede over hele Afghanistan vil i årene fremover nyte godt av dette viktige arbeidet.

Farmasøyter og bioingeniører

I 2018 startet Afghanistankomiteen utdanning av apotekteknikere, farmasøyter og bioingeniører ved høyskolen i Gardez. I dag studerer unge kvinner og menn fra Ghazni, Khost, Paktia og Paktika apotektekniker- og bioingeniørfag på høyskolen.

Selv om det er flere menn enn kvinnene på disse studiene er de unge kvinnelige studentene blant de aller første kvinnene fra disse provinsene som studerer apotektekniker- og bioingeniørfag – de er derfor modige foregangskvinner som bryter kjønnsbarrierer og brøyter for nye generasjoner med jenter og kvinner i denne delen av Afghanistan.