Skip to main content

LOKALT LEDET UTVIKLING

Afghanistankomiteen har bygget opp en tilnærming til lokalt ledet utvikling som innebærer samarbeid med lokale organisasjoner og med flere forskjellige lokale aktører for å sørge for bærekraftige prosjekter. 

Afghanistan er rangert som verdens tredje mest sårbare stat av OECD. FN estimerer at 97 prosent av befolkningen lever i fattigdom, og at 20 millioner mennesker står ovenfor matusikkerhet og sult. I fraværet av en fungerende stat, har bærekraftig utvikling vist seg å være vanskelig. Dette har ført til at lokalsamfunn sitter igjen med ansvaret for egen utvikling. Dette spiller inn i alle Afghanistankomiteens prosjekter, og vi jobber for å sette lokalsamfunn i førersetet for egen, bærekraftig, utvikling.

Engasjere hele lokalsamfunn

Et typisk lokalt ledet utviklingsprosjekt starter med at et lokalsamfunn kommer til Afghanistankomiteen med en forespørsel. En gruppe bestående av medlemmer av lokalsamfunnet blir opprettet, og disse passer på prosjektet fra start til slutt på en frivillig basis. Prosjektene involverer ofte en penger-for-arbeidskomponent, som bidrar til jobbskaping i lokalsamfunnet. Prosjekter som er implementert av lokalsamfunnene med lokale materialer, kunnskap og tradisjoner er kostnadseffektive såvel som bærekraftige.

Dialog og konflikttransformasjon er et kjerneelement i lokalt ledet utvikling. Tilgang til ressurser som vann og dyrkbar mark kan ofte bli en kilde til konflikt, og gjennom dialog kan medlemmer av lokalsamfunnet komme sammen for å utforske grunnårsakene til konflikter og sammen finne løsninger.

Afghanistankomiteen som en kilde til læring

Chr. Michelsens Institutt gjennomførte en evaluering av flere organisasjoner som arbeider i Afghanistan, deriblant Afghanistankomiteen. Sammenligningen av tilnærmingen organisasjonene hadde til lokalt ledet utvikling i Afghanistan, viste at arbeidet vi har lagt ned i konseptet – og resultatene av dette – var veldig godt.