Skip to main content

Selvhjelpsgrupper og kvinner i landbruket

Kvinner er viktige matprodusenter i Afghanistan og står for halvparten av arbeidsbyrden i landbruket. Likevel har de gjennomgående dårligere vilkår enn menn til å drive landbruk. Det betyr at selv om kvinnene jobber mer enn menn, har de ofte lavere avlinger og tjener mindre penger på den maten de produserer.

Nærmere halvparten av modellbøndene i landbruksrådgivningsprosjektet vårt er derfor kvinner. Kvinnene bidrar i enda større grad enn menn i hele verdikjeden fra produksjon, lagring, foredling, markedsføring og av salg av mat. Kvinnene er derfor nøkkelen til økt matsikkerhet i de fleste familiene både på landsbygda og i byene, og hvis vi ønsker økt matsikkerhet og økonomisk vekst på landsbygda må vi investere mer i kvinnene.

I Badakhshan og Ghazni jobber vi med kooperative selvhjelpsgrupper, der kvinnene jobber for å skape inntekter og verdier gjennom egen næringsvirksomhet. Arbeidet i selvhjelpsgruppene bidrar til kvinnene får mer innflytelse over familiens økonomi, og er dermed et viktig bidrag i arbeid for likestilling mellom menn og kvinner.

Som et resultat av arbeidet har over tusen kvinner fått muligheten til å tjene penger, styrke kvinners posisjoner i lokalsamfunnet og bli økonomisk uavhengige av undertrykkende patriarkalske familiestrukturer. Vi utvider innsatsen til stadig nye områder slik at flere kvinner kan delta og oppnå et bedre og friere liv.

Afghanistankomiteen står ved kvinnene i Afghanistan, også etter Talibans maktovertakelse. Vi vil, der det er mulig, fortsette programmene og prosjektene våre som når kvinner på den afghanske landsbygda. Les uttalelsen vår fra kvinnedagen her.