Skip to main content

MATSIKKERHET OG NATURRESSURSFORVALTNING

Kampen mot matusikkerhet

Nesten hele den afghanske befolkningen lever i dag i matusikkerhet. Situasjonen har blitt forverret av en rekke hendelser gjennom de siste to årene. Den økonomiske krisen som fulgte maktovertakelsen sommeren 2021 har fortsatt, og den i stor grad landbruksbaserte økonomien har blitt hardt påvirket av utbredt tørke for det tredje året på rad. 

Manglende finansiering har ført til at Verdens Matvareprogram (WFP) måtte redusere rasjonene de delte ut til husholdninger i et kritisk nivå av matusikkerhet med en tredjedel. Selv når nødhjelp er tilgjengelig, så har Taliban-myndighetens forbud mot at kvinner kan arbeide for NGOer gjort at å nå kvinner og jenter er vanskeligere enn noen gang før. På tross av disse utfordringene har Afghanistankomiteen fortsatt å yte hjelp til sårbare husholdninger og bønder, samt til lokale komiteer for naturressursforvaltning og katastrofeforebygging for å redusere matusikkerheten i lokalsamfunnene der vi jobber.

I 2022 delte vi ut innsatsfaktorer til landbruket, som frø, gjødsel og annet utstyr, samt opplæring i ernæring og kosthold, til over 165 000 bønder (13% kvinner) og 210 000 husholdninger. Gjennom våre 49 selvhjelpsgrupper for kvinner, bidro vi også med utdeling av kontanter og pakker med mat til over 5 000 husholdninger.

Opplæring av modell-bønder

Gjennom vårt program for opplæring av modell-bønder, som gir opplæring i landbruksteknikk, har 121 modell-bønder gitt opplæring til 1 701 småskalabønder (inkludert 557 kvinnelige bønder), og støttet dem i arbeidet med å bruke klimasmart og innovative landbrukstelknikker.

I 2022 fortsatte vi støtten vår til 61 lokalsamfunns- og distriktskomiteer som arbeider med katastrofeforebygging. Vi har gitt opplæring i beredskap og respons på naturkatastrofer, samt støtte til opplæring i dialog og konflikttransformasjon. Videre har vi etablert og støttet 20 skolebaserte nødhjelpsgrupper.

Forbedring av infrastruktur

Afghanistankomiteen har støttet lokalsamfunn i forbedringen eller konstruksjonen av landbruksbasert infrastruktur som for eksempel irrigasjonskanaler eller demninger. Gjennom 2022 ble 99 prosjekter implementert, hvilket forbedret effektivitet i landbruket og bidro til 4 097 midlertidige jobber i lokalsamfunnene.

Fra frø-gårdene våre, ble mer enn 196 500 nye trær produsert – som skal fraktes ut til lokalsamfunnene vi støtter for å bidra til skogplanting og redusere erosjon.

Matsikkerhet, naturressursforvaltning og katastrofeforebygging er essensielle komponenter i arbeidet vårt, som stadig blir viktigere og mer relevant i en verre økonomisk, sosial og miljømessig situasjon i Afghanistan.

Lær mer om arbeidet vårt med matsikkerhet og naturressursforvaltning her: