Humanitær hjelp

Humanitære kriser i Afghanistan har ført til redusert matsikkerhet, en kritisk økonomisk tilstand og en sterkt redusert folkehelse. Som en respons på dette, har vi økt den humanitære innsatsen vår for å møte de akutte behovene, samtidig som vi sørget for at denne støtter det langsiktige arbeidet vi gjør opp mot FNs Bærekraftsmål og våre forpliktelser ovenfor lokalsamfunnene vi jobber i.

I 2020 fikk mer enn 90 000 barn, ungdom, kvinner og menn fra landlige, utilgjengelige og konfliktutsatte lokalsamfunn i Badakhshan, Ghazni og Paktia direkte hjelp fra våre humanitære programmer. Vi distribuerte 1488 metriske tonn med mat og skapte arbeidsplasser på kort sikt for trengende.