Skip to main content

HUMANITÆR HJELP

Lindre ekstrem fattigdom

Maktovertagelsen i august 2021 førte til en drastisk forverring i den økonomiske krisen og den ekstreme fattigdommen i Afghanistan. Som en følge av dette valgte Afghanistankomiteen å skalere opp de humanitære programmene våre, for å yte nødhjelp der det trengs. 

Beklageligvis så var det lite som endret seg i situasjonen til afghanere flest i 2022. Humanitær støtte fortsetter å være en livline for for de fleste, spesielt for familier fra rurale og utilgjengelige områder.

Avbildet: Vinterhjelp til et barnehjem i Badakhshan. Hjelpen inkluderte ved for å holde huset varmt.

Knytte kortsiktig og langsiktig hjelp sammen

Vi ser kortsiktig hjelp som nødhjelp i sammenheng med de langsiktige prosjektene våre, og forsøker der det er mulig å sørge for at de to komplementerer hverandre. For eksempel mottok vi støtte fra flere donorer for gjennomføringen av flere prosjekter innen landbruket – hvor vi kunne tilby arbeidsledige medlemmer av lokalsamfunnet midlertidige jobber, samtidig som vi bygget opp infrastruktur som vil gagne lokalsamfunnet på lang sikt – som for eksempel vanningskanaler.

Hjelpen når ut

Afghanistankomiteen jobber med flere forskjellige konsepter innen nødhjelp inkludert ubetinget utdeling av kontanter, lønn for midlertidig arbeid på prosjekter, utdeling av pakker med mat til familier, mat til husdyr, medisiner for å forebygge parasitter hos husdyr og mer. Ubetinget utdeling av kontanter i humanitære kriser tilbyr mottakeren verdighet, myndiggjøring og en fleksibilitet i å kunne gjøre egne prioriteringer basert på egne behov.

I 2022 delte vi ut pakker med mat til husdyr og nødvendige medisiner til 4 035 husholdninger, og 221 338 husholdninger mottok kontanter, lønn-mot-arbeid eller pakker med mat. Totalt nådde vi 2 433 421 mennesker med nødhjelpsprogrammene våre i 2022.