Skip to main content

Gi din støtte

Ved å bli en fast giver er du med på å støtte afghanerne på landsbygda, der behovene er størst.

Vi jobber med å utdanne jordmødre, helsesøstre, sykepleiere, farmasøyter, bioingeniører og fysioterapeuter som vil gjøre livet bedre for afghanerne som sårt trenger bedre helsetjenester.

Vi har et sterkt fokus på kvinners rettigheter, og jobber for å gi begge kjønn like rettigheter, og muligheten til å bestemme over eget liv og helse. Kvinners tilgang til utdanning, helsetjenester og arbeid er grunnleggende for å nå målet om god helse livskvalitet for alle.

Barn og unge, uansett kjønn, bakgrunn eller funksjonsevne, har lik tilgang til gratis utdanning på alle skolene Afghanistankomiteen jobber med. Vårt mål er en inkluderende skole for alle barn i Afghanistan.

BLI FAST GIVER

Afghanistankomiteen bidrar til at over 200 000 barn på 216 skoler på den afghanske landsbygda har tilgang til en mer inkluderende og barnevennlig skole.

Les mer

BLI MEDLEM

Afghanistankomiteen er en medlemsbasert solidaritets- og bistandsorganisasjon.
Vi ønsker nye medlemmer og støttespillere velkommen!

Les mer