Hva mener Afghanistankomiteen?

Afghanistankomiteens tilnærming til betingelser for bistand i Afghanistan.

I april 2021 igangsatte Afghanistankomiteen et arbeid for å undersøke syn på betingelser for bistand blant et utvalg av Afghanere – for å få innspill til våre interne diskusjoner hvordan organisasjonens verdier og prinsipper kan ivaretas i programarbeidet. Rapporten Afghan voices on aid and conditionality ble publisert i oktober, og var et samarbeid mellom Conow og Afghanistankomiteen. Tematikken om «røde-linjer» ble ikke mindre viktig etter Talibans maktovertakelse i august.

Basert på arbeid og erfaringer fra Afghanistan gjennom de siste 40 årene har ansatte og styret jobbet med å formulere Afghanistankomiteens tilnærming til betingelser for bistand Taliban-kontrollert Afghanistan.

Rapporter

Recent Posts / View All Posts

PRESSEMELDING: Støtten til Afghanistan kuttes ytterligere med 50 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett

| Aktuelt | No Comments

Afghanistankomiteen er dypt bekymret over regjeringens beslutning om å redusere støtten til Afghanistan med ytterligere 50 millioner kroner.  Kuttet skal blant annet gå til å finansiere økte utgifter til flyktninger…

Helseskole i Gardez

Afghanistankomiteen oppretter et nytt helsesenter i Gardez

| Aktuelt | No Comments

Afghanistankomiteen har opprettet et nytt helsesenter i provinshovedstaden Gardez i Paktia-provinsen i Afghanistan. Helsesenteret drives av kvinner og tilbyr et bredt spekter av helsetjenester til kvinner og barn som bor…

Afghanistankomiteen arrangerer klimasymposium

| Aktuelt | No Comments

Fra 21-23 april 2024 inviterer Afghanistankomiteen, CMI og Det afghanske miljøverndirektoratet (NEPA) til et tre dagers symposium om konsekvensene av klimaendringene i Afghanistan. Symposiet bringer sammen et bredt spekter av…

Badakhshan

AFGHANISTANKOMITEEN SØKER PRAKTIKANT FOR HØSTSEMESTERET 2024

| Aktuelt | No Comments

Afghanistankomiteen er en medlemsbasert solidaritetsorganisasjon som jobber med langsiktig utvikling og humanitær hjelp på den afghanske landsbygda. Vi har over tusen ansatte i Afghanistan, og sju ansatte på kontoret i…