Hva mener Afghanistankomiteen?

Afghanistankomiteens tilnærming til betingelser for bistand i Afghanistan.

I april 2021 igangsatte Afghanistankomiteen et arbeid for å undersøke syn på betingelser for bistand blant et utvalg av Afghanere – for å få innspill til våre interne diskusjoner hvordan organisasjonens verdier og prinsipper kan ivaretas i programarbeidet. Rapporten Afghan voices on aid and conditionality ble publisert i oktober, og var et samarbeid mellom Conow og Afghanistankomiteen. Tematikken om «røde-linjer» ble ikke mindre viktig etter Talibans maktovertakelse i august.

Basert på arbeid og erfaringer fra Afghanistan gjennom de siste 40 årene har ansatte og styret jobbet med å formulere Afghanistankomiteens tilnærming til betingelser for bistand Taliban-kontrollert Afghanistan.

Rapporter

Recent Posts / View All Posts

Afghanistankomiteens årsmøte 2022

| Aktuelt | No Comments

12. juni 2022 ble Afghanistankomiteens årsmøte gjennomført i Kolstadgata 1 med fysisk deltakelse for første gang siden 2019. Etter to år med digitale årsmøter kunne endelig 5 ansatte og 22…

Uttalelse fra Afghanistankomiteens årsmøte 2022

| Aktuelt | No Comments

Økonomisk kollaps, massearbeidsløshet, tørke, ettervirkningene av pandemien og økte matpriser, rammer det afghanske folk med full styrke. Ifølge FN lider 95% av befolkningen av mangel på mat og står i…

Ikke vinne, men heller prøve å forstå

| Aktuelt | No Comments
Tiår med krig og konflikt har forsterket manglende tillit i afghanske lokalsamfunn. Nansen Fredssenter, som holder til på Lillehammer, har utviklet en metode for dialog og fredelig konfliktløsning som brukes...

Menneskerettighetsaktivist Jamila Afghani er tildelt årets Anna Lindh-pris

| Aktuelt | No Comments

Gratulerer til Jamila Afghani og Najwa Alimi som er tildelt årets Anna Lindh-pris.   Dette er en viktig anerkjennelse av hvordan Jamila Afghani gjennom hele sitt voksne liv har arbeidet…