Skip to main content
Trenger du informasjon om oss?

Afghanistankomiteens høyeste organ er etter vedtektene landsmøtet, som i sin tur velger et landsstyre bestående av leder, nestleder, tre medlemmer og tre varamedlemmer. Landsstyret er foreningens høyeste organisatoriske beslutningsorgan for saker knyttet til den daglige drift (§ 6).
Sekretariatet står for den daglige driften, under generalsekretæren, som rapporterer til Landsstyret. Stedlig representant leder utekontoret, og rapporterer til daglig leder.

 

Kontakt i forbindelse med evakuering fra Kabul/asylsøknader

Dessverre har vi ikke kapasitet til å bistå enkeltpersoner utover å videreformidle informasjon fra Utenriksdepartementet. Dersom du befinner deg i Afghanistan og ønsker bistand til å reise hjem må du kontakte dem. Dersom du ønsker å søke asyl i Norge, eller har en pågående søknad på gang, anbefaler vi at du kontakter NOAS.

Pressekontakt:
Ragnhild Sørheim

Tlf: (+47) 970 02 359

Medlem-, frivillig- og giverkontakt:
Silje Olssøn

Tlf: (+47) 994 09 159

E-post: silje.olsson@nacaf.org

Hovedkontor

Generalsekretær
Liv Kjølseth

Tlf: (+47) 452 52 569
E-post: liv.kjolseth@nacaf.org

Kampanje-, og organisasjonsrådgiver
Silje Olssøn

Tlf: (+47) 994 09 159
E-post: silje.olsson@nacaf.org

Kommunikasjonsansvarlig
Ragnhild Sørheim

Tlf: (+47) 970 02 359
E-post: ragnhild.sorheim@nacaf.org

Post- og besøksadresse

Afghanistankomiteen
Kolstadgata 1
0652 Oslo
Norge

Beliggenhet

Afghanistankomiteen har kontorlokaler på Tøyen, vis a vis Tøyen skole. Se kart nedenfor.

Landkontoret i Afghanistan

Terje Watterdal
Direktør

E-post: t.watterdal(at)nacaf.org
Address: Nawai Watt Street #03
Shahr-i-Naw, Kabul