Skip to main content

Afghanistan befinner seg i en langvarig sikkerhetsmessig, humanitær og økonomisk krise. Pandemien har, sammen med tørken som rammet landet i 2018, skjøvet ytterligere millioner av afghanere inn i fattigdom. Verdens matvareprogram (WFP) anslår at antall hushold som lider av akutt matmangel i Afghanistan har økt fra 12 millioner i begynnelsen av året til 17 millioner, som følge av pandemien. Dette utgjør omtrent halvparten av befolkningen, og Afghanistan har nå globalt den tredje største befolkningen med behov for humanitær hjelp – etter Jemen og DR Kongo. Afghanistankomiteen jobber nå sammen med WFP for å bedre matsikkerheten og selvbergingen på den afghanske landsbygda.


De mange sårbare som allerede lever fra hånd til munn ble hardt rammet da landet stengte ned 14. mars, og ifølge Verdensbanken vil andelen fattige øke til 72 prosent i løpet av 2020. Som følge av at Afghanistans naboland stengte sine grenser, doblet matprisene seg og tilgangen på såfrø og andre innsatsfaktorer til landbruket ble sterkt begrenset i begynnelsen av året. Selvbergingsgraden og matproduksjonen er allerede lav på grunn av fattigdom, førti år med voldelig konflikt og klimaendringer, og sykdom som følge av koronasmitte fører til mindre arbeidskraft i landbruket og til ytterligere redusert tilgang til mat.

Les mer: Stor bekymring for koronasmitte og matsikkerhet i Afghanistan
Les mer: Respons på Covid-19 og videreføring av langsiktig arbeid

Se vår film om innkjøp av såfrø her.

Her kjøpes såfrø som skal distribueres på landsbygden for å motvirke den lave matsikkerheten under koronapandemien. 

Afghanistan er utsatt for hyppige og gjentakende naturkatastrofer. Klimaendringene medfører tørke, men også styrtregn og flom. Disse naturkatastrofene skaper store behov for omfattende humanitær respons som legger beslag på store ressurser. Med tiltak som forebygger flom og jorderosjon, og opplæring i skadereduserende tiltak og klimasmarte landbruksmetoder, vil vi kunne redusere skadevirkningene. Det vil over tid øke familienes matsikkerhet og den økonomiske utviklingen innenfor landbrukssektoren.

Les også: Smittes eller sultes?

Langsiktig og bærekraftig løsning

Landbruk, miljø, økonomi og sosial utvikling må sees i sammenheng. Derfor jobber Afghanistankomiteen for økt matproduksjon, og for en ansvarlig og bærekraftig utnyttelse av de begrensede ressursene. Dette er en forutsetning for å øke matsikkerheten og skape grunnlag for økonomisk vekst og utvikling.

Sammen med WFP deler Afghanistankomiteen ut mat til noen av de som trenger det mest i Afghanistan. Men når vi deler ut mat, gjør vi også noe med årsakene til matmangelen og fattigdommen. Det er blant annet vårt langvarige partnerskap med WFP som gjør det mulig å respondere på sult og samtidig gjøre noe med de underliggende årsakene til fattigdom og matmangel. Dette er helt nødvendig for å finne en langsiktig og bærekraftig løsning på sult og fattigdom.


Se film om utdeling av matrasjoner og bærekraftige løsninger:

Se film: Vi deler ut mat med WFP til de som trenger det mest. I tillegg gir vi dem muligheten for langsiktig matsikkerhet.

Se film: Vi deler ut mat med WFP til de som trenger det mest. I tillegg gir vi dem muligheten for langsiktig matsikkerhet.

I Afghanistan lever de fleste av landbruk. Landbruket drives i hovedsak i fruktbare elvedaler, men ettersom elvene tørker ut i løpet av sommeren er landbruket avhengig av vanningssystemer som utnytter smeltevann fra snøen i fjellene.

Vanningskanaler og murer 

Afghanistankomiteen samarbeider med WFP om rehabilitering og etablering av vanningskanaler, og murer som sikrer befolkning, bebyggelse og matjord mot flom. Hvor man skal sette i gang prosjekter identifiseres i tett samarbeid med lokale myndigheter og lokale bygderåd. Her er det ingen gravemaskiner å se, men alle kanaler graves ut for hånd. Materialene som brukes for å bygge murene er også lokale.

Vanningskanal bygget som et samarbeid av landsbyen.

Afghanistankomiteen kombinerer utdanning og kompetansebygging med praktiske intervensjoner når vi støtter lokalsamfunn og statlige institusjoner i oppbygningen av dere responskapasitet. Arbeiderne som jobber i prosjektene rekrutteres fra familier som har behov for ekstra mat for å overleve, og de betales med mat fra WFP, og Afghanistankomiteens ingeniører står for den faglige planleggingen. Sammen sikrer vi mat til de som umiddelbart trenger det, og sørger for at landbruket har tilgang på vann i vekstsesongen, og beskyttelse mot flom i smeltesesongene. Vårt mål er en langsiktig og bærekraftig løsning på sult og fattigdom.  

Å reagere bærekraftig

Afghanistankomiteen arbeider for å forberede beredskapen i det afghanske samfunnet slik at de bedre kan håndtere kriser og naturkatastrofer de så ofte står overfor. Fra lokalsamfunn til regjeringen, jobber vi med å utvikle strategier og praksis som er miljømessig forsvarlig og bærekraftig på lang sikt.

Å hjelpe lokalsamfunn med å håndtere konsekvensene av naturkatastrofer er ikke nok på egen hånd. Uten langsiktige løsninger vil virkningene av naturkatastrofene gjenta seg. For å fremme en mer bærekraftig tilnærming vil vi fortsette å jobbe for beskyttelse av vannkilder, skogplanting, bevaring av biologisk mangfold, klimasmarte landbruksmetoder, bygging av flom-, og erosjonsbeskyttendemurer, og konstruksjoner som tåler jordskjelv.

 

Se film om vårt forebyggende arbeid mot naturkatastrofer her:

Visste du at vi også driver med kriseberedskap og kriseforebygging i fjellheimen?

  Se vår film om covid-19-respons og kurs i jordbruksteknikk her

Utdeling av såfrø på landsbygda for å bedre matsikkerheten under de vanskelige forholdene under korona-pandemien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visste du at du kan støtte oss i vårt arbeid? 
Gå til siden vår «Gi en gave nå» og støtt vårt arbeid med å gi Mat for en bærekraftig fremtid.

Hjelp oss å få maten frem før vinteren setter inn for fult!