Skip to main content

Snøen i Kabul de siste dagene har vært en lettelse for innbyggerne i hovedstaden. Men snøfallet er svært forsinket.

Tørke, klimaendringer, økende temperaturer

En vanlig afghansk vinter består av rikelig med snø og minusgrader mellom desember og mars. Men etter flere vintersesonger med lite snø, er det grunn til bekymring.

Afghanistan har slitt med tørke som følge av uvanlig lite nedbør og regn i flere år. Vi kan ikke overse sammehengen mellom dette og klimaendringer.

Selv om snøen som nå daler ned i Kabul er en gladnyhet, er den manglende snøen tidligere denne vinteren en påminnelse om vår forpliktelse til å ta klimaendringene på alvor.

For det afghanske folket betyr det en omstilling med økt fokus på tilpasning og beredskap i møte med klimautfordringer. Dette er et sentralt fokus for Afghanistankomiteen.

 

 

 

Økt fokus på beredskap

Vi bygger demninger, brønner og irrigasjonskanaler for å distribuere vann best mulig. Dette er et viktig tiltak for jordbruk og forbedrer levevilkårene på den afghanske landsbygda.

Vi bistår bønder med sertifiserte frø som er odlet opp for å tåle tørke, flomvann og økte temperaturer.

Vi har innført Nødhjelpslag i mange skoler i Afghanistan. Gjennom Nødhjelpslag kan lærere og studenter tilegne seg kunnskap om blant annet beredskap, førstehjelp, søk- og redning, samt andre viktige ferdigheter i lys av blant annet jordskjelv og skred.

Slik kan vi sammen takle de kommende utfordringene med klimaendringene.