Skip to main content

5.mars arrangerte Afghanistankomiteen en panelsamtale i Trondheim i samarbeid med Amnesty, Litteraturhuset i Trondheim og Kvinner for Endring. Temaet for samtalen var situasjonen for kvinner i Afghanistan i dag, og veien videre. Temaet er høyaktuelt, særlig i lys av den internasjonale kvinnedagen, og arrangementet understøtter innsatsen som legges inn for å belyse de ekstreme forholdene kvinner i Afghanistan lever under i dag. 

I panelet var menneskerettighetsaktivisten og foredragsholderen Sonia Ahmadi. Hun åpnet panelet ved å si noe om viktigheten av tematikken, hennes bakgrunn, samt rollen til Kvinner for Endring i Afghanistan.  

Fra Amnesty deltok politisk rådgiver Beate Ekeløve-Slydal, som har lang fartstid fra internasjonal politikk. Ekeløve-Slydal ga publikum en gjennomgang av hva de jobber med når det gjelder kvinnerettigheter i Afghanistan, samt om anbefalinger fra Amnesty til afghanske myndigheter.  

Amnestys rolle 

Noe av det viktigste Amnesty gjør er å være en vaktbikkje, som betyr å være til stede der brudd på folkeretten skjer, i følge Ekeløve-Slydal. Hennes beskjed med hensyn til menneskerettighetsbruddene mot kvinner i Afghanistan var klar: 

«Vi ønsker en egen, uavhengig, granskningskomité spesielt innenfor FNs apparat. Dette trengs for å dokumentere det som foregår i Afghanistan og hva kvinner der går gjennom, og for at man kan dokumentere overgrep, forfølgelser, og den systematiske diskrimineringen av kvinner i Afghanistan.» 

Beate Ekeløve-Slydal (første fra høyre) informerer om Amnestys rolle

 

Mellom restriksjoner og sanksjoner er det fortsatt et mulighetsrom 

Afghanistankomiteen var representert ved seniorrådgiver Silje Olssøn. Afghanistankomiteen har hatt en sterk tilstedeværelse i Afghanistan før, under og etter Talibans gjenerobring av makten. Afghanistan står i en rekke kriser når det gjelder menneskerettigheter, klima og matusikkerhet. De fleste afghanere vet ikke når eller hvor deres neste måltid kommer fra. På toppen av det har Taliban innført en rekke restriksjoner for kvinners rettigheter, som ikke bare krenker grunnleggende rettigheter, men også har betydning for kvinners og familiers levekår. Med det som bakteppe forsøker Afghanistankomiteen å bruke de få mulighetsrommene som finnes:  

«Vi jobber i det mulighetsrommet som til enhver tid eksisterer. Dette mulighetsrommet blir stadig mindre. Helsesektoren er en sektor der kvinner får unntak fra enkelte av restriksjonene. Her har vi intensivert arbeidet vårt betraktelig. Målet er å sikre at vi kan nå kvinner og ansette kvinner», sier seniorrådgiver Silje Olssøn.  

Silje Olssøn om Afghanistankomiteens arbeid for kvinner i Afghanistan

Afghanistankomiteen gjør mer for kvinner 

Mer enn 15% av jordmødre i Afghanistan er utdannet ved helsefagskolene som støttes av Afghanistankomiteen.  Med støtte fra norske myndigheter skalerer vi opp utdanningen av kvinnelige helsearbeidere. Dette har fått støtte både lokalt og nasjonalt, og Taliban-myndighetene gikk nylig ut offentlig for å oppfordre kvinner til å søke seg inn på helsefag-programmer. Dermed tar vi opp en stor andel studenter innen jordmorfag, sykepleie, farmasi og fysioterapi. Vi støtter også klinikker og helsesentre drevet av kvinner for kvinner. 

 Vil du bidra?  

Afghanistankomiteen fikk gode tilbakemeldinger fra medlemmer og støttespillere i Trondheim, som satte pris på arrangementer utenfor Oslo. Dersom du ønsker å arrangere et møte om Afghanistan ved et lokalt bibliotek eller forsamlingssted. Ta kontakt med oss her