Skip to main content

LOKALT LEDET UTVIKLING: Tett samarbeid med lokalsamfunnet gjør det mulig for Afghanistankomiteen å ta en bakseterolle i utviklingen av den afghanske landsbygda. Vi driver integrert landsbyutvikling der afghanere selv er aktivt inkludert i hele prosessen fra planlegging til evaluering.

Se video i bunnen av saken om hvordan lokalt ledet utviklingsarbeid ser ut i praksis!

– Alle vet at vann er kilden til alt liv, sier Simin Walid, leder av Afghanistankomiteens regionkontor for Nord-Afghanistan. Det er nok vann i Yaftal-e-Payan; det som manglet, var et godt utbygd vanningssystem som gjorde det mulig å nyttiggjøre seg vannet til jordbruk.

Doblet dyrkbart areal

Yaftal-e-Payan er et av fem distrikter i Badakhshan der Afghanistankomiteen driver prosjekter under programparaplyen Empowering Rural Afghanistan (ERA). Her finner vi landsbyen Guldara – Blomsterdalen. Guldara er en typisk afghansk landsby ved foten av fjellene i provinsen Badakhshan. Elva gir mat og levebrød for de 1456 menneskene som bor der, men har også ført med seg ødeleggelser når snøsmelting fra fjellene fører til flom. Mangel på vanningsmuligheter truet tilgangen på mat og var en kilde til konflikter både i og mellom lokalsamfunn.

Hovedårsaken til vannmangelen i Guldara var en gammel vanningskanal som ikke holdt stand mot den økende forekomsten av flom som kommer med klimaendringene. Med støtte fra Norad har Afghanistankomiteen i tett samarbeid med innbyggerne i Guldara gått inn i en langsiktig prosess med integrert landsbyutvikling, der en rehabilitering av den gamle kanalen ble oppgitt som øverste prioritet av innbyggerne i landsbyen. Sommeren 2022 sto kanalen ferdig, og resultatene har ikke uteblitt. En mer forutsigbar vannføring har bidratt til at det dyrkbare arealet er fordoblet til omtrent 80 hektar.

– Før byggingen av denne kanalen hadde vi ikke nok til å møte de daglige utgiftene, sier Zaib Nesa, en landsbyboer fra Guldara. Hun fortsatte med å fortelle at bønner, epler, løk, poteter, fersken og aprikos dyrkes i landsbyen. Nå produseres det nok mat til at også noe kan selges på lokale markeder i området. Det betyr mer og bedre mat og høyere levestandard for familiene i Guldara.

Eierskap gir bærekraft

Rehabiliteringsprosessen ble drevet av innbyggerne i Guldara, som deltok aktivt i alle faser av prosjektet fra beslutningen om å bygge kanalen til vedlikehold. Det ble satt ned en landsbykomité som monitorerte alle fasene av prosjektene fra start til slutt. Nærmere 190 innbyggere ble ansatt og fikk lønn i form av kontanter og/eller mat. De bidro også med å finne og transportere stein og andre lokale byggematerialer til prosjektet.

– Det er ikke nødvendig å jobbe på kanalen hvert år. Vi har valgt to miraber – eldste med noen tekniske ferdigheter – til å gå langs kanalen for å overvåke og beskytte kanalen, organisere vedlikehold når det er nødvendig, og fordele vannet blant landsbyboerne, forklarte Ehsanullah.

– Som eiere av kanalen prøver vi alltid å beskytte den mot skader, og hvis og når det er nødvendig, vil vi reparere den, sier Haji Azimbay, en eldste i samfunnet.

Fordelene med denne tilnærmingen er betydelige. Den inkluderende tilnærmingen sikrer at hele samfunnet har en andel i prosjektet og føler et delt ansvar for reparasjon og vedlikehold. Med andre ord, når lokalbefolkningen definerer problemet og peker på løsningen, er resultatene virkelig bærekraftige.