Skip to main content

KVINNEHELSE: Midt i en ekstremt vanskelig situasjon driver afghanske kvinner helseklinikker som tilbyr god oppfølging før, under og etter svangerskapet. Du kan hjelpe.

Flere timer fra provinshovedstaden på en humpete og farlig vei, over høye fjell, og gjennom dype daler – slik kan du beskrive reiseveien til sykehuset for det store flertallet afghanske kvinner som bor på landsbygda. I tillegg til den lange reisen gjør Talibans krav til mannlig reisefølge at det ofte er verken praktisk eller økonomisk mulig for kvinner å oppsøke helsehjelp eller jordmor. Afghanistankomiteens helseprosjekter møter denne utfordringen ved å bringe helsetilbudet nærmere kvinnen, istedenfor omvendt. 

Nært og rimelig

Mangel på helsetilbud har ført til at jordmødre som er utdannet ved Afghanistankomiteens helsefagskoler, har etablert åtte helseklinikker i Kapisa, Khost og Paktia, inspirert av Verdens Helseorganisasjons konsept for Continuum of Care. Klinikkene drives av kvinnene selv, med faglig og økonomiske støtte fra Afghanistankomiteen. Dette er et lavterskeltilbud som omfatter mødre-, spedbarns- og barnehelse. Det er også mulig å føde ved helseklinikkene.  

Formålet er å styrke svangerskapsomsorgen før, under og etter fødsel. I praksis betyr dette at den gravide kvinnen får tett oppfølging av en kvalifisert jordmor gjennom hele svangerskapet, slik at man tidlig oppdager om det er noe galt. Kompliserte fødsler kan så henvises videre til sykehus. Helseklinikkene er utrustet med kvalifisert jordmor, helsesykepleiere og andre helsearbeidere. Afghanistankomiteens helseteam sørger for faglig oppfølging av personalet og sikrer forsyninger av kvalitetskontrollerte medisiner. 

Pasientene betaler etter evne, og tilbudet er gratis for de aller fattigste. Dette er til dels mulig fordi tilbudet er svært kostnadseffektivt, og fordi det støttes av Afghanistankomiteen. Lokalsamfunnet bidrar også betydelig ved å tilby lokaler gratis og sørge for vedlikehold. Vakthold drives på frivillig basis. 

(Saken fortsetter under bildene)

Lokalt eierskap

Helseklinikkene drives i tett samarbeid med lokale landsbyledere og lokale helse-shuraer (helsekomiteer). De lokale helsekomiteene er blant annet med på å avgjøre hvor helseklinikkene skal opprettes. De er også  involvert i rekruttering av personale. Helsepersonalet ved klinikken deltar i månedlige dialogmøter for å diskutere for eksempel gjennomføring av opplysningskampanjer om hygiene, ernæring, smittsomme sykdommer og generelle helsefremmende tiltak.  

Klinikkene har sterk oppslutning fordi behandlingen har høy kvalitet og redder liv.  Lokalsamfunnene bidrar også økonomisk. I Nejrab i Kapisa solgte en jordmor sine personlige verdisaker, inkludert sin egen giftering, for å finansiere et ekstra rom i helseklinikken der hun arbeider. I et annet tilfelle solgte faren til en jordmor kua si for å bidra.  

Du kan hjelpe

Det er et stort behov for flere slike helseklinikker rundt om i landet, særlig i avsidesliggende områder der det er langt til det som er igjen av offentlige helsetilbud i et system som nær har kollapset etter Talibans maktovertagelse. Dette er ekstra viktig i distrikter der snø om vinteren og flom om våren gjør tilgangen ekstra vanskelig i hele vinterhalvåret. 

Klinikkene er med andre ord både svært kostnadseffektive og også mer bærekraftige fordi lokalsamfunnet er så sterkt involvert. I dagens situasjon er det ikke mulig å drive klinikkene uten økonomisk støtte fra organisasjoner som Afghanistankomiteen. Med bidrag fra private og offentlige givere kan vi støtte flere jordmødre og sykepleiere i å etablere klinikker i områder som er uten livreddende helsehjelp. Dermed er din støtte til klinikkene en god investering for fremtiden!

Du kan støtte klinikkene gjennom Spleis her!