Skip to main content

Mat eller oppvarming, eller ingen av delene?


En kraftig kuldebølge forsterker alle utfordringene Afghanistan står overfor. Landet preges av matmangel, stillstand i økonomien, hyppige naturkatastrofer, påbud som tvinger kvinner vekk fra utdanning og inntektsgivende arbeid – og nå har den verste kuldebølgen på lenge truffet landet. Mange må nå velge mellom mat eller oppvarming, og stadig flere kan ikke velge mellom noen av delene.

Nå som snøen blokkerer veiene mange steder, er mange lokalsamfunn isolert. Den pågående kuldebølgen treffer et allerede hardt prøvet Afghanistan. Klimaendringer, konsekvenser av krig og konflikt, samt økte priser på mat og innsatsfaktorer til landbruket har gjort at humanitær hjelp utenfra er den eneste livslinjen for stadig flere mennesker til disse stedene, og er helt nødvendig for å forhindre at de humanitære katastrofene landet er i forverres.

De fleste hjelpeorganisasjoner har begrenset sin aktivitet som en reaksjon på Taliban-myndighetenes restriksjoner for kvinner. Humanitær hjelp er blant det arbeidet som, av ren nødvendighet, stort sett har fortsatt, men Talibans politikk hindrer hjelpearbeidet, og det fryktes for katastrofale konsekvenser.

Enorm mangel på mat

Ifølge FN mangler 95% av befolkningen i Afghanistan nok mat. Det betyr at nesten hele befolkningen ikke vet når de kan innta sitt neste måltid, eller hva det vil kunne beså av. Importprisene er astronomiske for landet hvor økonomien har vært nærmest totalt lammet av sanksjoner som ble innført da Taliban tok makten for litt over 18 måneder siden. På grunn av den vanskelige politiske og sosiale situasjonen i landet, samt de geografiske og klimatiske, har det aldri vært produsert mindre mat, eller importert mindre mat, enn nå i landet. FN har tidligere omtalt matsituasjonen i Afghanistan som en trussel for en hel generasjon. Vedvarende dårlig tilgang på mat vil på sikt kunne gi store ernæringsmessige og helsemessige problemer.

Arbeidsledigheten er enorm, og kvinners tilgang til arbeid utenfor hjemmet er nesten helt utelukket. Flere enn 1 million afghanere forlot landet de første 12 månedene etter den forrige regjeringens kollaps. Enda flere planlegger å forlate landet, spesielt de med utdanning og økonomiske ressurser, men for de aller fleste vil dette aldri bli noe mer enn en drøm.

Sykt barn ligger på gulvet nær en ovn

Et sykt barn hviler nær ovnen. Dette er det eneste rommet familien kan varme opp. Og temperaturen er likevel langt under frysepunktet.

Liv går tapt

De siste ukene har det kommet meldinger om at kulden har tatt livet av hundrevis av mennesker. I tillegg til de menneskelige tapene har titusenvis av husdyr også frosset i hjel i kulden. Tapet av verdifulle husdyr som skal holde liv i eierne gjennom den skrinne vinter- og vårperioden, har livstruende konsekvenser.

Jordskjelv og andre naturkatastrofer

Afghanistankomiteen har flere pågående prosjekter innenfor humanitær hjelp. Ett av disse er i Barman-distriktet i Paktia-provinsen. Området ligger svært øde til, uten telefondekning, og veiene er ufremkommelige store deler av vinteren og våren. Da er innbyggerne uten tilgang på noen form for helsehjelp. I tillegg er det utfordringer med sikkerhetssituasjonen i området og nesten ingen av innbyggerne har noen gang gått på skole.

– Behovene er ekstreme og menneskene her trenger mye hjelp, sier Afghanistankomiteens nødhjelpskoordinator Said Muhammad Emran.

– Behovene er ekstreme og menneskene her trenger mye hjelp, sier Afghanistankomiteens nødhjelpskoordinator Said Muhammad Emran. I tillegg til temperaturer ned mot minus 35 grader, ble dette området rammet av jordskjelv sommeren 2022.

– De fleste har ingen jobb og er avhengige av økonomisk støtte fra slektninger i naboprovinser og i utlandet. Det er lite matjord og landbruksområder her, og de fleste er avhengige av å overleve på det de selv dyrker i bakhagen sin. Men det er ikke nok for en hel familie, sier Emran videre.

Telt med familie

Familien bor i et telt med forsterkede jordvegger mens de venter på at huset deres skal bli gjenoppbygd etter jordskjelvet i 2022.

De fleste har ingen jobb og er avhengige av økonomisk støtte fra slektninger i naboprovinser og i utlandet. Det er lite matjord og landbruksområder her, og de fleste er avhengige av å overleve på det de selv dyrker i bakhagen sin. Men det er ikke nok for en hel familie, sier Emran videre.

Ovn i midten av et lite rom

Omkring ti personer bor i dette lille rommet sammen med husdyrene sine.

Selv med snø og mange minusgrader, har de fleste ikke andre valg enn å bruke fottøy som småsko og sandaler hele året, og de færreste har vinterklær. Etter jordskjelvet og andre naturkatastrofer, som kraftige regnskyll, plutselige oversvømmelser og jordras som har inntruffet hyppig de siste årene, har også mange mistet huset sitt.

– Noen har ett mer eller mindre beboelig rom som de deler med flere enn ti andre familiemedlemmer. Mange må også ha husdyrene inne i det samme rommet for å holde liv i dem. Hvis man da må velge mellom å kjøpe mat eller brensel, må mange velge det siste for at husdyrene skal overleve. Situasjonen er meget alvorlig, sier Emran.

 

– Noen har ett mer eller mindre beboelig rom som de deler med flere enn ti andre familiemedlemmer. For å holde liv i husdyrene må mange også dele rommet med dem. Hvis man da må velge mellom å kjøpe mat eller brensel, må mange velge det siste for at husdyrene skal overleve. Situasjonen er meget alvorlig, sier Emran.

Afghanistankomiteens nødhjelpsinnsats

Afghanistankomiteen har jobbet på spreng sammen med lokalbefolkningen i Barman-distriktet for å få hus på plass før vinteren. Mange familier har derfor fått tak over hodet etter å ha mistet alt i jordskjelvet. I tillegg har vi bidratt med utdeling av vinterpakker som er finansiert av FN. Disse består blant annet av utdelinger av kontanter til varme klær, brensel og husly. Også i Panshir-dalen gir Afghanistankomiteen ut slike nødhjelpspakker for å få befolkningen gjennom vinteren. Det viktigste nå er at befolkningen i disse områdene overlever vinteren. Og til våren vil Afghanistankomiteen, sammen med lokalbefolkningen, igjen ta fatt på mer langsiktig utviklingsarbeid.

Jente holder pistolmagasin

Et pistolmagasin er denne lille jentas leketøy.


Rader med telt

Mange må fortsatt bo telt gjennom vinteren etter at husene deres ble ødelagt i jordskjelvet i 2022.


Ansatte i Afghanistankomiteen hjelper berørte

Rett etter jordskjelvet sommeren 2022, var Afghanistankomiteen på plass for å bygge opp igjen hus som var blitt ødelagt.

 

 

 

 

– Til våren er det ventet perioder med kraftig regn, plutselige oversvømmelser og jordras. Dette forlenger ikke bare perioden med vanskelig fremkommelighet og isolasjon, men ødelegger også hjem og det lille som finnes av dyrkbar mark. Og ennå er det lenge igjen til de små avlingene kan høstes fra hagene, sier Emran bekymret og fortsetter: Befolkningen vil derfor være avhengig av hjelp i lang tid fremover.

Langsiktig og helhetlig innsats virker

Etter flere år med tørke, er de unormalt store snømengdene i Sentral-Asia også gode nyheter. Selv om vårflommene kan bli større enn vanlig, vil nedbøren også gi mer vann gjennom dyrkningssesongen. Klimatilpassning er kjernen i Afghanistankomiteens langsiktige jordbruksprogram. For at småbønder skal få mest mulig ut av jorden sin, er det nødvendig med prosjekter for å beskytte dyrkbar jord mot ødeleggelser og bygging av vanningskanaler som fordeler og distribuerer vannmassene gunstigere. Opplæring av klimatilpasset jordbruksteknikker er helt avgjørende for jordbruket fremover.

– Til våren er det ventet perioder med kraftig regn med plutselige oversvømmelser og jordras. Dette forlenger ikke bare perioden med vanskelig fremkommelighet og isolasjon, men ødelegger også hjem og det lille som finnes av dyrkbar mark. Det er også lenge igjen til de små avlingene kan høstes fra hagene, sier Emran bekymret og fortsetter: Befolkningen vil derfor være avhengig av hjelp i lang tid fremover.

– Ekstern evaluering av Afghanistankomiteens programmer viser at befolkningen i områder som omfattes av Afghanistankomiteens utviklingsprogram for landsbygda klarer seg bedre, enn områder som ikke har fått slik støtte. Til våren vil vi derfor inngå samarbeid med nye distrikter, sier generalsekretær i Afghanistankomiteen Liv Kjølseth.

Langsiktig og helhetlig innsats er altså helt avgjørende for at befolkningen skal ha tilgang til nok mat for å overleve kommende vintre.