Skip to main content

Afghanske jenter og kvinner over tolv år går nå inn i sitt andre år uten skolegang. – Svaret må være å styrke grunnskoletilbudet, sier Afghanistans landdirektør, Terje Watterdal.

Alt fortsetter som før, er budskapet fra den afghanske regjeringen. Jenter på ungdoms- og videregåendetrinnet er fremdeles ekskludert fra all formell utdanning.

— Dette er grovt diskriminerende, og må fordømmes på det sterkeste, sier Afghanistankomiteens landdirektør, Terje Watterdal. Når halve befolkningen blir nektet utdanning, får det alvorlige konsekvenser for Afghanistans fremtid.

Da det nye skoleåret ble offisielt markert av Taliban-regjeringen i Kabul i dag, ble ikke jenter og kvinner nevnt med et ord.

— Det var en underlig opplevelse, sier Watterdal, som var til stede ved seremonien. Han påpeker imidlertid at flere av ministrene ikke var til stede på seremonien, noe som vitner om uenighet internt i Taliban. Flere høytstående Taliban-ledere har åpenlyst kritisert Mullah Habatullah og kretsen rundt ham for å stanse jenter og kvinners rett til utdanning.
— Vi vet at det er sterk oppslutning rundt utdanning for jenter og kvinner både i befolkningen og internt i Taliban. Dette var en maktdemonstrasjon fra øverste leder og en liten gruppering rundt ham i Kandahar, sier Watterdal.

— Vår store bekymring er at det internasjonale samfunnet skal reagere med å skalere ned bistanden til utdanning ytterligere, sier Watterdal. —Det viktigste nå er å være solidariske med det afghanske folket. Vi kan ikke la de afghanske kvinnene og jentene stå helt alene i denne kampen. Svaret vårt må være å fortsette og styrke grunnskolen, sier Watterdal. Han understreker at dette må skje i samarbeid med lokalbefolkningen, og ikke med de nasjonale myndighetene.

Seks års skole er ikke nok

— Seks års skole er ikke nok, men det er bedre enn ingenting. Vi må forhindre at vi får en ny generasjon afghanske jenter og gutter som hverken kan lese eller skrive, sier Watterdal. Vi må dessuten fortsette å utdanne jordmødre, sykepleiere og andre kvinnelige helsefagarbeidere.

Skoletilbudet er dårlig utbygd i de områdene som har vært sentrum for krigen de siste 20 årene, der verken regjeringen eller de internasjonale organisasjonene hadde tilgang. Det er stor etterspørsel etter skolegang i disse områdene.

— Det er viktig å kunne svare på krav fra folket om utdanning og arbeid. Kravene fra folk over hele landet utgjør et enormt press fra grasrota i landet som før eller siden vil føre til varig endring i Afghanistan, sier Watterdal. Den øverste ledelsen i Taliban må forstå at de ikke kan fortsette å styre mot viljen til sitt eget folk, og mot flertallet i egen regjerning.

— Det må derfor være en prioritering for norske myndigheter å sikre et best mulig tilbud i grunnskolen, slik at afghanske barn får et best mulig grunnlag for fremtiden, avslutter han.

 

Foto: Paul Wennerholm