Skip to main content

Afghanistankomiteen er en solidaritetsorganisasjon som arbeider for folk flest på den afghanske landsbygda. Vårt fremste mål er å redusere fattigdom og bidra til økt livskvalitet for jenter, gutter, kvinner og menn. Vårt arbeid er viktigere nå enn noen gang tidligere.

 

Før en full gjenåpning avventer vi nye nasjonale styringsstrukturer og retningslinjer for internasjonale organisasjoners arbeid i Afghanistan. Disse retningslinjene vil være viktige for å sikre en trygg drift av programmene og kontorene våre, og sørge for best mulig sikkerhet kollegaene våre.

Uavhengighet

Afghanistankomiteen jobber hardt for at vi kan fortsette med forsvarlig drift av prosjektene våre i Afghanistan. Vi forblir uavhengige og arbeidet vårt skal ikke dikteres av politiske, religiøse eller kommersielle aktører eller interesser.

Vi vil fortsette å jobbe for det afghanske folk. For oss betyr solidaritet likestilling, inkludering, vennskap, og respekt. Afghanistankomiteen har jobbet i Afghanistan i 40 år og vi forblir forpliktet til det afghanske folket, uavhengig av hvem som styrer landet.