Skip to main content

Uttalelse på norsk og engelsk / Statement in Norwegian and English

Norsk
Afghanistankomitéen fordømmer på det sterkeste, beslutningen fra den øverste ledelsen i Taliban om å nekte kvinner høyere utdanning og å delta i arbeidslivet. Beslutningen er et brudd på løftene Taliban ga da de tok makten i august 2021, et grovt menneskerettighetsbrudd, og et alvorlig svik mot håpet og ambisjonene til det afghanske folket. Afghanistankomitéen vil fortsette å jobbe for rett til arbeid, utdanning og helse for jenter og kvinner over hele Afghanistan. Som en reaksjon på Talibans kjønnspolitikk stopper Afghanistankomiteen normal virksomhet inntil våre kvinnelige kollegaer igjen kan fortsette det viktige arbeidet sitt innen helse, utdanning, og matsikkerhet. Ingen av våre kvinnelige kolleger vil noen gang bli erstattet av menn, og Afghanistankomitéen vil ikke akseptere å ha kontorer med kun mannlige ansatte, eller programmer som kun er rettet mot gutter og menn. Humanitære operasjoner vil bli gjennomført i samsvar med de bestemmelsene som blir vedtatt av FN og Humanitarian Access Group (HAG), da det er viktig for Afghanistankomitéen å koordinere responsen vår med medlemmene av ACBAR og andre representanter for det internasjonale samfunnet. Verden må nå stå samlet i solidaritet med afghanske jenter og kvinner, med det store flertallet av det afghanske folket, og kreve at den øverste ledelsen i Taliban gjenåpner skoler og universiteter for jenter og kvinner, og igjen gir afghanske kvinner muligheten til å delta i arbeidslivet sammen med sine mannlige kollegaer.

English
The Norwegian Afghanistan Committee (NAC) condemns the decision by the Taliban leadership to stop women from working and from attending university studies. This is a breach of the promises they made when they took power in August 2021, a gross violation of human rights and decency, and a betrayal of the hopes and aspirations of the vast majority of the Afghan people. NAC remains committed to our female colleagues, and to the women and girls of Afghanistan. Normal operations will therefore be suspended till our female colleagues again are permitted to continue their work in communities, schools, institutes, and offices throughout Afghanistan. No female colleagues will ever be replaced by men, and we will not operate with «male only« offices and programs. Humanitarian operations will remain pending until the Humanitarian Access Group (HAG) and the UN has decided how to proceed, as the NAC needs to coordinate our response with other ACBAR members and representatives of the international community. The world needs to stand united with the Afghan people and demand that the Taliban leadership revise their decisions, and opens schools, universities, and workplaces for women and girls.