Skip to main content

Meldingen om at Taliban, inntil videre, planlegger å utestenge kvinner fra offentlige og private universiteter er et ytterligere tilbakeslag for menneskerettighetene og samfunnsutviklingen i landet. Dette er grovt diskriminerende, og må fordømmes på det sterkeste. Dersom skolene for jenter fra 7-12 klasse ikke gjenåpnes, og universiteter stenges for kvinner vil det få alvorlige konsekvenser for Afghanistans fremtid. Utdanning og arbeid for kvinner er en forutsetning for at befolkningen i Afghanistan skal kunne løse fattigdomsproblemene, samt den alvorlige mat- og helsekrisen i landet.

Dersom Taliban gjør alvor av å stenge offentlige og private universitet for kvinner vil det vekke sterke reaksjoner blant afghanere flest, og føre til at enda flere mister håpet og troen på fremtiden. Dette alvorlige løftebruddet fra Taliban vil føre en ytterligere frykt og usikkerhet i den afghanske befolkningen, et folk som allerede lider av kollektiv depresjon og angst.

Afghanistankomiteen har et omfattende utdanningsprogram i flere provinser, og opplever at det er stor oppslutning om utdanning for jenter og kvinner i alle deler av befolkningen. Mange skoler har ikke klasserom og lærere nok til å tilby undervisning til alle barna. Dette er årsaken til at Afghanistankomiteen vil fortsette å støtte grunnskolen som fortsatt er åpen for jenter, og videregående skole for jenter der det ennå er mulig. Vi fortsetter også å støtte helsefagskolene som utdanner jordmødre, sykepleiere og andre helsearbeidere i dialog med lokale eldste samt helsemyndighetene i Afghanistan. Svaret på utdanningsmyndighetenes innstramninger må derfor være forsterket innsats for jenters og kvinners rettigheter på alle nivåer i det afghanske samfunnet. Vår solidaritet er viktigere nå enn noen gang tidligere.