Skip to main content

Bilder til bruk i skriftlig oppgave:

Vedlagt er noen av bildene vi har fra prosjektet vårt med Brighter Tomorrow. Alle bildene er tatt av, og eid, av Afghanistankomiteen. 

Her ligger også rapporten fra arbeidet med Brighter Tomorrow.