Skip to main content

Vi sparker i gang en møterekke om fredsprosessene i Afghanistan og inviterer deg! Delta for å forstå og diskutere de pågående fredsprosessene i Afghanistan.

Først ut er følgende tema: Det store spillet om freden i Afghanistan – spiller internasjonale og regionale makter på lag?

Temaet denne gangen er USA, Russland, Kina og nabolandenes rolle og interesser. Til å innlede har vi invitert seniorforsker ved PRIO, Kristian Berg Harpviken. Vi får også forberedte kommentarer fra Hasina Shirzad, journalist med afghansk bakgrunn og Ahmad Yasir Aqil, statsviter, skrevet masteroppgave om Talibans raske militære kollaps i 2001.

Det blir god anledning for spørsmål og debatt. Alle ønskes velkommen!

Sted: Skatten i Tøyen, Oslo. Skatten ligger mellom t-banestasjonen og Tøyen Torg. Hagegata 24.
Dato: 13. mai 2019
Tid: Kl 18.00 til 20.00.

Påmelding på mail til organisasjon@afghanistan.no

Trykk her for eventet på facebook. 

Tema for neste møte er «Det indre spillet – ser vi posisjonering for makt eller fred, eller begge deler?». Vi har med oss Arne Strand, assisterende direktør, forskningsdirektør og U4 direktør ved CMI i Bergen.

Sted: Frivillighetshuset, Tøyen.
Dato: 13. juni 2019
Tid: 18:00 til 20:00.

Trykk her for eventet på facebook.