Skip to main content

Vi minner om at årsmøtet holdes 15. juni. Meld din deltagelse på organisasjon@afghanistan.no innen 1. juni

Alle betalende medlemmer har stemmerett.
Meld inn saker til behandling eller still som kanditat til styrverv ved å melde dette til styreleder Michael Fergus på mail fergus@ncg.no innen 15. mai.

Påmelding til møtet må skje innen 1. juni grunnet lunjservering og plass.

Sted: Frivillighetshuset, 7. etasje, Kolstadgata 1, Oslo. 
Tid: 10:00  

AGENDA ÅRSMØTE I AFGHANISTANKOMITEEN 2019: 

Sak 1 Åpning og presentasjon av årsmøtedeltagerne 

Sak 2 Konstituering av Årsmøtet  

Sak 2a Valg av møteleder(e)  

Sak 2b Valg av fullmaktskomité  

Sak 2c Godkjenning av stemmeberettigede  

Sak 2d Valg av to referenter  

Sak 2e Valg av redaksjonskomité  

Sak 2f  Valg av to protokollunderskrivere  

Sak 2g Valg av tellekorps 

 

Sak 3 Klargjøring av mandat 

Sak 3a Godkjenning av innkalling 

Sak 3b Godkjenning av dagsorden 

Sak 3c Godkjenning av forretningsorden 

 

Sak 4 Beretninger 
Sak 4a Protokoll fra årsmøtet 2018
Sak 4b Årsberetning fra styret, utvalg og beretning fra lokalkomiteen i Bergen 

Sak 4c Beretning fra Kontrollkomiteen  

 

Sak 5 Økonomi 
Sak 5a Regnskap 2018 
Sak 5b Revisors beretning 2018
Sak 5c Revidert budsjett 2019 

Sak 5d Fastsettelse av medlemskontingenten (det foreslås ingen endringer) 

 

Sak 6. Vedtektsendringer og oppdragsbeskrivelser 

Sak 6a Vedtektsendringer 

Sak 6b Oppdragsbeskrivelse for kontrollkomiteen 

Sak 6c Oppdragsbeskrivelse for valgkomiteen 

 

Sak 7. Strategi 2019-2023 

Sak 8. Kort presentasjon av nytt program «Empowering Rural Afghanistan»   

Sak 9. Arbeidsprogram  

Sak 10. Eventuelt innkomne forslag til uttalelse fra årsmøtet 

Sak 11. Valg 
Sak 11a Valg av styre 
Sak 11b Valg av kontrollkomité 
Sak 11c Valg av valgkomité