Skip to main content

De første afghanerne som er ansatt som tolker for forsvarets spesialstryker, eller «Resolut Support Mission» (RSM) i Afghanistan og sivilt ansatte ved Den norske ambassaden i Kabul har kommet til Norge sammen med familiene sine denne uken.

– Det er veldig bra at Norge tar ansvar for sikkerheten til sine ansatte, og at regjeringen har vært i forkant med å sørge for at lokalt-ansatte raskt kan overføres til Norge dersom situasjonen i Afghanistan forverrer seg. Dette viser at regjeringen har lært mye siden den vonde striden om ansvaret for tolker som var ansatt av forsvaret i Faryab i 2015, forteller generalsekretær i Afghanistankomiteen, Liv Kjølseth.

I en instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet til UDI datert 3. juni i år, kan vi lese at det skal gjøres unntak fra den kontroversielle bestemmelsen om internflukt som er av stor betydning for dagens praksis for asylsaker fra Afghanistan.

Regjeringen vurderer at «Avslutning av RSM og usikkerhet knyttet til den videre utviklingen i Afghanistan gjør at det nå vurderes å være behov for å kunne ivareta flere kategorier ansatte og familiemedlemmer enn tidligere».

Krever full stopp

– Afghanistankomiteen mener at tiden er nå inne for å stanse all retur av asylsøkere til Afghanistan. Vi har lenge ment at sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er så kritisk at det ikke er forsvarlig å returnere barnefamilier og andre sårbare grupper til Afghanistan, mener Kjølseth.

I rundskrivet legger Justis- og Beredskapsdepartementet en fremtidsrettet vurdering til grunn for å utvide beskyttelsen av sine ansatte. Forventningene synes å være at situasjonen vil gå fra vondt til verre når de internasjonale militære styrkene avslutter oppdraget sitt i løpet av de neste 10 ukene.

– Asylinstituttet bygger også på en fremtidsrettet vurdering av hjemlandets myndigheters vilje og evne til å gi beskyttelse ved retur. Asylsaker fra afghanere må derfor legges i bero inntil vi vet hvordan situasjonen vil utvikle seg de neste månedene, sier Kjølseth.

Postadresse:
Afghanistankomiteen
Kolstadgata 1
0652 Oslo
info@afghanistan.no

Pressevakt:
Jonas E. Hollund
jonas.eide.hollund@afghanistan.no
(+47) 926 46 685