Skip to main content

صحت
دریچه¬ی برای کار و فعالیت

دریچه¬ی برای کار و فعالیت

چنانچه صحت یکی از معدود سکتورهای اند که اکنون زنان در آن اجازه کار دارند بنابراین کمیته ناروی برای افغانستان تلاش و مساعی به خرچ می¬دهند تا در کنار ارائه خدمات صحی، زمینه اشتغال برای زنان و دختران، به ویژه در جوامع روستایی و دور دست، نیز فراهم سازد.

به دنبال فروپاشی نظام قبلی و تغییر دولت در سال 2021 و اعمال تحریم­های بین المللی سکتور صحت  در افغانستان با چالش­های فراونی روبرو است. در جریان سال، کمیته ناروی برای افغانستان برنامه  آموزش و ارتقای ظرفیت را برای کارمندان صحی فراهم نموده و درعین حال  خدمات مراقبت­های صحی را در مناطق روستایی و دور دست  این کشور ارائه کرده است.

در سال 2022، کمیته ناروی  حمایت لازم را در بخش­های آموزش صحی، نرسینگ، مدیریت، روش­های تدریس و حمایت­های روانی – اجتماعی برای حدود 195 استاد (86 زن) در انستیتوت علوم صحی غضنفر (GIHS) و سایر انستیوت­های صحی (IHS) فراهم نموده است.

در بالا: خدمات صحی اکنون در دری خولو، ولسوالی آریوب زازی، ولایت پکتیا، قابل دسترس می­باشد.

حمایت از زنان

کمیته ناروی برای افغانستان از طریق حمایت از انستیوت¬های صحی در ولایات کاپیسا، خوست، ننگرهار و پکتیا، زمینه آموزش¬های صحی را برای محصلین از ولایات بامیان، غزنی، کابل، کاپیسا، خوست، لغمان، لوگر، ننگرهار، نورستان، پکتیا، پکتیکا، پنجشیر، پروان، و وردک فراهم نموده است. از این میان در حدود 34 محصل از برنامه قابلگی فارغ التحصیل و حدود 80 محصل جدیدالشمول جذب این برنامه شده¬اند. به همین منوال، پنج محصل از برنامه نرسینگ فارغ التحصیل شدند و حدود 77 محصل جدیدالشمول جذب این برنامه شده¬اند (همه زنان). شایان ذکر است که از برنامه¬ فیزیوتراپی نیز حدود 39 زن و 19 مرد فارغ التحصیل شده¬اند. همچنان در جریان سال گذشته حدود 53 محصل جدیدالشمول (18 زن) جذب در برنامه¬های تکنسین دواخانه و تکنسین لابراتوار شده¬اند. جهت حمایت از توانمندسازی زنان و برابری جنسیتی، ما تسهیلات کودکستان و مراقبت از اطفال را درهر سه انستیوت تحت حمایت خویش ایجاد نموده تا به زنان این فرصت را فراهم سازیم تا با خیال راحت‌ بتواند به تحصیل و کاربپردازند.

صفحه مقابل: پروژه­های صحی کمیته ناروی برای افغانستان  منتج به ایجاد فرصت­های شغلی برای فارغ التحصیلان برنامه­های آموزشی صحی می­گردد.

مقرون به صرفه بودن فعالیت¬ها

علاوه بر چهار مراکز خدمات مستمر صحی (CCC) در ولایات کاپیسا و خوست، که توسط زنان اداره و مدیریت می¬شوند، در سال 2022 چهار مراکز جدید را در ولایات کاپیسا و پکتیا تأسیس نمودیم. در مجموع، 17 قابله و 3 نظارت¬گر (یک نفر در هر ولایت برای سرپرستی و حمایت از قابله¬ها) در مراکز خدمات مستمر صحی استخدام شده¬اند. این مراکز، خدمات صحی با کیفیت و مقرون به صرفه را برای مادران، نوزادان، کودکان و نوجوانان جوامع محروم و دور دست ولایات مذکور فراهم می¬سازد
در جریان سال گذشته در حدود 30000 زنان و اطفال از خدمات صحی از قبیل مراقبت¬های قبل از ولادت، مراقبت¬های پس از ولادت، ولادت، و برنامه¬ریزی خانواده و مشاوره¬های صحی موجود در هشت مرکز صحی ما بهره¬مند گردیده¬اند.
این مراکز صحی، خدمات بسیار مقرون به صرفه را برای مریضان کم ¬بضاعت و خدمات رایگان را برای مریضان فقیر و بی بضاعت فراهم می¬سازد. قابل ذکر است که ایجاد این مراکز بدون حمایت مردم محل از قبیل اختصاص جای، ترمیم و تأمین امنیت این مراکز دشوار بود.

ارائه خدمات به جوامع

در سال 2020، کمیته ناروی برای افغانستان یک تیم اضطراری سیار صحی در دری خولو ولسوالی آریوب زازی ولایت پکتیا، ایجاد نمود که تا به حال به حدود 8800 تن مریض خدمات مراقبت¬های صحی اضطراری را که شامل 360 عمل جراحی می¬شود، ارائه نموده¬ است. شایان ذکر است که حدود بیش از 50 قیصد این مریضان را زنان و اطفال تشکیل می¬دهند. علاوه براین، این کیمته بنا به درخواست مقامات دولتی در ولایت پکتیا، اقدام به ساخت یک مرکز صحی اضطراری دیگر در ولسوالی دنده پتان این ولایت نمود تا برای آنعده مریضانی که به هدف تداوی منتظر عبور از مرز به پاکستان می¬باشند، خدمات ارائه نمایند. این سرپناه شامل اتاق¬های مجزا برای زنان و مردان و محل اختصاصی مجهز برای بودوباش قابله¬های این مرکز می¬باشد.
علاوه براین، کمیته ناروی برای افغانستان در ولایات کاپیسا، خوست و پکتیا، سه مرکز فیزیوتراپی را جهت ارائه خدمات توان-بخشی فیزیکی به افراد دارای معلولیت و مریضانی که نیازمند دریافت خدمات فیزیوتراپی اند، ایجاد نمود. باید گفت که هرکدام این مراکز دارای امکانات مجزا برای مریضان زن و مرد بوده و یک فیزیوتراپ زن و یک فیزیوتراپ مرد در آن مشغول خدمت اند. علاوه بر این، در هر ولایت یک راهنما وجود دارد که بر فیزیوتراپیست¬ها و کارهای شان نظارت نموده و راهنمایی نمایند.

”این کلینیک برای جامعه ما بسیار مؤثراست و ما از کمیته ناروی برای افغانستان بابت حمایت شان سپاسگزاریم”

عضو جامعه در دری خولو

فراهم کردن فرصت¬های شغلی

فعالیت‌های صحی کمیته ناروی برای افغانستان زمینه­های شغلی  خوبی را برای فارغ‌التحصیلان در برخی از دورافتاده‌ترین مناطق این کشور فراهم می­سازد چنانچه در بسیاری از مناطق این کشور ما تنها نهادی هستیم که برای تأمین نیازهای اولیه مراقبت­های صحی فعالیبت می­کنیم.

کمیته ناروی برای افغانستان به حمایت خویش از سکتور صحی افغانستان همچنان متعهد است و به تلاش­های شان در طی سالیان آینده ادامه خواهد داد.

صفحه قبلی: در سال 2022، در حدود 53 محصل جدیدالشمول (18 زن)، در برنامه¬های تکنسین دواخانه و تکنسین لابراتوار شامل گردیده¬اند.

در زیر: جشن فارغ التحصیلی محصلین فیزیوتراپی در ولایت کاپیسا.