Skip to main content

Mandag den 15. juni 2020 demonstrerte et hundretalls afghanere i Oslos gater mot Irans behandling av afghanske flyktninger. En grusom video som har gått viralt i sosiale medier viser en gutt som forsøker å flykte fra en bil i flammer.[1] Ifølge det afghanske utenriksdepartementet, ble tre afghanere drept og ytterligere fire skadet etter at bilen de satt i ble beskutt av iransk politi i Yazd-provinsen.  

Dette skjedde kun få uker etter at iranske grensevakter ble beskyldt for å presse en gruppe afghanske flyktninger ut i en elv som forårsaket at de druknet. Hendelsen etterforskes nå av afghanske myndigheter.  

Disse brutale hendelsene må sees i sammenheng med iranske myndigheters deportasjon av Afghanske flyktninger. Ifølge International Organization of Immigration (IOM) ble så mange som 451 000 afghanere returnert fra Iran i 2019, av disse ble 254 343 tvangsdeportert.[2]  

I årene etter den sovjetiske invasjonen av Afghanistan i 1980 og frem mot 2001 utgjorde afghanere den største flykningsbefolkningen i verden, og ifølge UNHCR var så mange som fem millioner afghaner på flukt. Flertallet flyktet til i nabolandene Pakistan og Iran.  

Mange vendte frivillig tilbake til Afghanistan etter 2001, men på grunn av den til stadig farligere sikkerhetssituasjon, og få økonomiske muligheter, gjør at flere nå ser seg nødt til å flykte. Men afghanske flyktninger er sårbare i Iran, og uten arbeidstillatelser eller formelle rettigheter er de særlig utsatt for utnyttelse i arbeidsmarkedet.  

Økonomiske sanksjoner 

En av grunnene til at Iran har intensivert deportasjonen av afghanere er den økonomiske nedgangstiden forårsaket av amerikanske sanksjoner[3]. En av de mange utfordringene afghanerne som deporteres møter, er at de selv aldri har vært i Afghanistan – og har ingen tilknytning til landet. Derfor kan selv en utrygg situasjon i Iran virke som en bedre alternativ, enn å måtte klare seg i landet deres forfedre kom fra – og hvor krigen fortsatt herjer.  

I et flertall av provinsene i Afghanistan pågår i dag væpnede konflikter og lovløshet. Mange drives på flukt i eget land, og myndighetene har begrenset evne til å gi beskyttelse. Mulighetene til å etablere seg i nabolandene er vanskelig, og sjansen for å få opphold i Europa, Australia eller USA er lav – selv om beskyttelsesbehovet er til stort.  

Afghanerne er under press fra alle kanter. I denne situasjonen er det ekstra viktig å hindre overgrep og rettighetsbrudd. Antatte overgrep mot flyktninger må etterforskes, og de ansvarlige må stilles til ansvar, enten det dreier seg om angrep på flyktninger i Afghanistan, Iran eller Europa.  

 

Av Liv Kjølseth, generalsekretær

 

[1] https://www.aljazeera.com/news/2020/06/afghans-denounce-iran-police-refugees-killed-car-blaze-200606115210969.html 

[2] https://tolonews.com/afghanistan/afghan-refugees-return-en-masse-iran-iom 

[3] https://foreignpolicy.com/2020/01/13/why-iran-is-deporting-scores-of-afghan-refugees/