Skip to main content

De siste årene har Afghanistankomiteen organisert vinterleirer for barn og unge i flere afghanske provinser i deres vinterferie. Da skolene stengte på grunn av pandemien, ble vinterleirene enda viktigere som trygge områder hvor barn og unge kunne forbedre sine fysiske, sosiale, følelsesmessige og kognitive ferdigheter og velvære.

Da pandemien rammet Afghanistan i mars 2020, ble skolene stengt i syv måneder. Afghanistankomiteens vinterleirer, et initiativ som fant sted i desember, ble dermed enda viktigere. NAC har organisert totalt seks vinterleirer det siste året, med 14 lærere og 463 unge deltakere.

– Ved å gjennomføre våre vinterleirer ønsker vi å forbedre studentenes kunnskap og ferdigheter i fag som matematikk og vitenskap. Vi ønsker også å øke elevenes bevissthet om deres rettigheter i samfunnet, og vi oppfordrer dem til å gå på skolen og fortsette sin utdanning, sier Wahida Ghroub, leder for Afghanistankomiteens kontor i Faryab.

Et trygt sted under pandemien   

Argu-distriktet, Badakhshan-Provinsene, Februar 2021

Vinterleirene er utformet slik at barn og unge i alle aldre kan samles, utvikle og lære i trygge miljøer. Videre gir de barn og unge muligheter til å forbedre karakterene sine og lære nye ferdigheter, blant annet innen teknologi.

Dette programmet tilbys i overgangen mellom to utdanningsår, og fungerer dermed som en pedagogisk brobygger for å øke kvaliteten på studentenes utdanning.

– Det er ikke lett for skolebarn, spesielt unge jenter fra svært konservative og tradisjonelle samfunn, å tilbringe så mye av ferien hjemme. Vi håper derfor at vinterleirene kan bidra til å hjelpe dem gjennom denne tiden, samtidig som vi gir dem ekstra ferdigheter, forteller Simin Walid, Afghanistankomiteens seniorrådgiver i Badakhshan.

Vanskeligheten og usikkerheten under pandemien har gjort det enda viktigere å opprettholde normaliteten for barna. Å være borte fra skolen, venner og klassekamerater i lang tid kan ha en ødeleggende innvirkning på deres mentale helse og velvære. I tillegg har økt vold i hjemmet vært en annen skadelig konsekvens av nedstengningen.

Ab Qadir Hanif Jenteskole, Argu-distriktet, Badakhshan-provinsen, Februar 2021

Når barna ikke er på skolen, er det større press på at de skal gjøre husarbeid, landbruksarbeid, eller arbeid andre steder utenfor familiens hjem. Samtidig er det økt risiko for vold i hjemmet, delvis på grunn av de sosiale og økonomiske effektene av nedstengningen.

– Som et resultat av dette programmets gjennomføring forventer vi at familier fortsetter å ta hensyn til barnas utdanning, fortsetter Simin.

Fattigdommen har økt betydelig i Afghanistan på grunn av pandemien, og mange familier har ikke mulighet til å sende sine barn for å delta på vinterkursene. Etter hvert som mange av leirene er organisert i avsidesliggende og utilgjengelige områder, har de blitt den eneste måten for barn i disse områdene å fortsette sin utdanning.

Selv om leirene tar sikte på å ta igjen for den tapte læringstiden grunnet skolenedleggelser, har det vært en stor utfordring, da barn og unge har mistet nesten et helt år med skolegang på grunn av pandemien.

– Dette er en uopprettelig katastrofe – spesielt for de som ikke har mulighet til å få tilgang til datamaskiner, internett og massemedier hjemme, forteller Simin.

Undervise lærerne  

En utfordring over hele landet er mangel på kvalifiserte lærere, spesielt i fag som matematikk og engelsk. Vinterleir-lærerne får ferdigheter gjennom å utvikle og implementere omfattende og unike leksjonsplaner. De lærer nye undervisningsmetoder og teknikker som de kan bruke videre i det kommende skoleåret. I tillegg til lærerne, deltar også distriktsavdelingen til utdanningsdepartementet i vinterleirprogrammet, og får kunnskap og erfaring i prosessen.

Opplæringav lærere, Ghazni by, Ghazni-provinsen, Februar 2021

– Vi bygde kompetansen til førsteklasselærerne på Jaghori-distriktets skoler, og økte deres skriveferdigheter, kunnskap om læringsmetoder, samt data- og teknologiske ferdigheter. Å forbedre lærernes kunnskap har da også påvirket elevenes læring positiv, sier Mehdi Hussaini, leder for Afghanistankomiteens regionskontor i Ghazni.

Innholdet, tilnærmingen og metodikken til vinterleirene fortsetter å bli revidert og tilpasset elevenes og lærernes behov.

– Det er viktig at både lærere og elever lærer nye tilnærminger og kunnskap som vil være nyttig for dem i det kommende skoleåret. Vi gjennomfører derfor tester før og etter kursene for å evaluere læringen som er oppnådd, og om vi trenger å gå tilbake og endre tilnærming og metodikk før neste program, fortsetter Mehdi.

Basert på testene som ble gjennomført etter kursene, har Afghanistankomiteen funnet positive endringer hos studentene som deltok, særlig når det kommer til skrive-, og leseferdigheter, samt gruppearbeid. Dette er også et delvis resultat av pedagogikkutdanningen Afghanistankomiteen organiserer for lærerne i Jaghori-distriktet.

Vinterleirprosjektet drar stor nytte av solidariteten og vennskapet uttrykt av barnene ved Khronengen skole i Bergen. Hvert år samler elever og lærere, sammen med Afghanistankomiteen i Bergen, inn midler til å støtte vennskapsskolene i Afghanistan. Midlene bidrar til å dekke utgiftene til vinterleirene.

Bevisstgjøring stopper spredningen 

Under pandemien har offentlig bevissthet om Covid-19 og overføringen blitt en sentral del av Afghanistankomiteens arbeid. For å oppnå dette på best mulig måte, har vi utviklet informasjonsmateriale om Covid-19, smittespredning og hvordan man reduserer spredningen på, samt behovet for riktig ernæring og andre tiltak for å forhindre utbrudd.

– Vi gjennomførte opplæring om Covid-19 på skoler for lærere og ledelse, som de da brakte tilbake til lokalsamfunnet, sier Wahida.

Nylig fikk 269 barneskolebarn i ulike afghanske provinser en ny versjon av vårt Covid-19-hefte, som også inkluderte informasjon om hva de skulle gjøre hjemme i karantene og vinterferien, hvordan man skal takle og overvinne stress, og hvordan de kan fortsette sine studier når skolene er stengt.

Dette Covid-19 prosjektet ble gjennomført i Argo og Yaftal-e-Payan-distriktene, i Badakhshan-provinsen, med elever og lærere fra 12 landsbyer som deltok.