Skip to main content

Taliban har kunngjort at barneskolene over hele Afghanistan skal åpnes igjen. – Selv om mye ennå er uvisst, er det et godt tegn at Taliban bryr seg om offentlige tjenester, sier Hashim, prosjektansvarlig og ansatt i Afghanistankomiteen. Han er basert i Kabul og har nasjonalt ansvar for et UNICEF-støttet utdanningsprosjekt i Badakhshan. Men hvordan den nye skolehverdagen virkelig blir for elevene, mener han vi ikke kommer til å få vite før Taliban offisielt har dannet regjering. 

Etter at Taliban tok over Kabul 15. august har Afghanistan vært mer eller mindre nedstengt. Etter Ghani-regjeringens fall har offentlige tjenester som banker og skoler vært nede, noe som har ført til bekymring blant befolkningen.  

Sist uke kunngjorde Taliban at barneskolene skulle åpne igjen. Hashim har jobbet for Afghanistankomiteen i flere år og leder for tiden et prosjekt i samarbeid med UNICEF hvor målet er å få barn som har droppet ut av skolen som følge av koronapandemien, tilbake på skolebenken, og sikre at barna tar igjen tapt læring. Fra Oslo-kontoret tok vi en prat med ham for å høre hans refleksjoner rundt det som har skjedd.  

Kan du fortelle mer om kunngjøringen fra Taliban? 

– For en uke siden kunngjorde Taliban at alle elever fra 1. til 6. klasse skulle tilbake på skolebenken. Men siden lærerne ikke var sikre på om de ville få utbetalt lønningene sine, forble mange skoler stengt. Onsdag kunngjorde imidlertid en talsmann for Taliban at de ville sikre utbetaling av lærernes lønninger. Og dermed åpnet skolene igjen. 

Hvordan reagerte folk på dette? 

–  Selv om Taliban har utpekt en fungerende helseminister, har de ikke dannet regjering enda. Mange i provinsene er bekymret, og mener de ikke kan stole på Taliban.  

Hashim legger til at selv om han ikke er noen ekspert, tror han at anslagsvis 70 til 80% av familiene sender barna sine til skolen nå. Og både gutter og jenter kan gå – for inntil videre har Taliban valgt å videreføre skolesystemet til den tidligere regjeringen.  

– De fleste barneskolene er rene jente- og gutteskoler, men på noen skoler er det både gutter og jenter. Da sitter guttene på en side av klasserommet og jentene på den andre. Dette kommer helt sikkert til å endre seg når Taliban har dannet regjering, men inntil videre får de lov til å fortsette slik. 

 

Betyr dette at kvinner får lov til å undervise? 

– Ja, på jenteskolene får kvinner lov til å undervise. På skoler hvor det både er gutter og jenter er det mer problematisk, men som sagt får de lov inntil videre.  

Hashim forteller flere ganger hvor viktig han synes det er at jentene får lov til å gå på skole, og uttrykker sin frykt over hva fremtiden vil bringe. Likevel mener han det er et godt tegn at Taliban nå har valgt å gjenåpne skolene. 

– Det at skolene åpner igjen, er et tegn på at Taliban tenker på Afghanistans befolkning. Siden 15. august har vi ikke hatt noe statsoverhode, og om en eller to dager får vi en ny regjering.  Nå viser Taliban at de er opptatt av å ha et fungerende helsesystem og fungerende offentlige tjenester, til forskjell fra sist gang de styrte (1996-2001, red. anm.).  

Hvilke utfordringer vil elever og lærere stå overfor nå?  

– Vi vet ikke om lærerne faktisk får lønnen sin, og om de får den, er inflasjonen så høy at det er ikke sikkert de vil kunne leve på den. Jeg er redd for at mange lærere vil si fra seg jobben sin som følge av den svekkede kjøpekraften. Når det kommer til elevene, er en av utfordringene at vi ennå ikke vet hva som vil skje med elevene fra 7. klasse og om både gutter og jenter får delta.  

 

Hvordan stiller Afghanistankomiteen seg til det som har skjedd, og hva gjør dere med tanke på situasjonen? 

– Det er ennå tidlig å si hva som vil skje og hva Taliban kommer til å kunngjøre. Men akkurat nå er det viktig at vi fortsetter vårt arbeid.  Så lenge jenter og gutter får gå på barneskolen vil vi fortsette å støtte disse. Det blir imidlertid vanskelig å støtte høyere klassetrinn hvis disse blir forbeholdt gutter. Derfor avventer vi og håper på forståelse av Taliban for hvor viktig utdanning er, også for de eldre barna.