Skip to main content
Aktuelt

PRESSEMELDING: Støtten til Afghanistan kuttes ytterligere med 50 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett

Av 15. mai 2024No Comments

Afghanistankomiteen er dypt bekymret over regjeringens beslutning om å redusere støtten til Afghanistan med ytterligere 50 millioner kroner. 

Kuttet skal blant annet gå til å finansiere økte utgifter til flyktninger i Norge. Kuttet skal kompenseres for gjennom blant annet støtten til flergiverfondet Afghanistan Resilience Trust Fund.

Dette er flergiverfondet der FN og utvalgte organisasjoner henter midler fra til arbeid med helse, utdanning og matsikkerhet. Regionbevilgningen har for øvrig blitt kuttet i hvert statsbudsjett siden 2019.  

– Det er uforståelig for oss at man legger seg på en såpass kortsiktig linje, sier Kjølseth. 

Afghanistan står ovenfor flere vedvarende kriser og per nå er det et presserende behov for å styrke matsikkerheten i landet. WFP har anslått at 15,8 millioner mennesker har akutt matusikkerhet ved inngangen til 2024.

Samtidig er Afghanistan i sitt tredje tørkeår på rad. Ved utgangen av 2023 gjennomførte Afghanistankomiteen en omfattende levekårundersøkelse i sju provinser. Over halvparten av respondentene oppga at tørke hadde tatt over for manglende sikkerhet som den største årsaken til inntektstap. 

-Den humanitære støtten opprettholdes, og det skulle bare mangle. Men utdeling av matpakker er lite kostnadseffektivt dersom man ikke også bidrar til å opprettholde befolkningens evne til å produsere sin egen mat, sier Kjølseth. 

Bredt anlagte programmer som kombinerer økt kunnskap og bevissthet om naturressursforvaltning og kriseberedskap- og håndtering, med materiell støtte til klimasmarte metoder, vil bidra til å øke matsikkerheten og motvirke fattigdom.

Derfor er det sjokkerende at å bekjempe sult og å styrke matsikkerhet i Afghanistan er nedprioritert av regjeringen.  

Samtidig er helsesektoren i Afghanistan avgjørende. Både i form av akutt og livreddende innsats, samt tilbud innen seksuelle og reproduktive helserettigheter. En prioritering av helsesektoren er derfor en effektiv måte å styrke kvinners stilling og utdanningsnivå på, samt kvinners tilgang til helsetjenester.

Kuttet i statsbudsjettet rammer dermed den ene sektoren der kvinner fortsatt kan arbeide og utdanne seg, og svekker samtidig kvinners tilgang til helsetjenester i Afghanistan på lengre sikt. 

– Dette er et utrolig dårlig signal til den afghanske befolkningen, sier generalsekretær Liv Kjølseth. – Dette rammer blant annet helsetjenestene i landet, og dermed den ene sektoren der kvinner fortsatt kan arbeide og utdanne seg. 

Regjeringens beslutning om å ta fra de mest sårbare er urovekkende. Vi oppfordrer Stortinget til å reversere dette kuttet og opprettholde støtten til Afghanistan.

——————————————————————————————————————————————————————————————

For spørsmål, vennligst kontakt:

Spesialrådgiver: Tonje Merete Viken
E-post: Tonje.viken@nacaf.org

Kommunikasjonsrådgiver: Ayanle Ali
E-post: ayanle.ali@nacaf.org