Selvhjelpsgruppe

450 kr

I selvhjelpsgruppene lærer kvinner om hvordan de kan starte landbruksbaserte bedrifter. Hele 91 prosent av deltakerne i disse gruppene rapporterer om økte inntekter og bedrede levevilkår, noe som er spesielt viktig siden flere av disse kvinnene er eneforsørgere for familiene sine.

Ved å kjøpe denne gaven, bidrar du til bedrede levevilkår for familier på landsbygda.

Fyll ut personnummer dersom bidraget ditt er over 500 kr og du ønsker skattefradrag, dette fylles ut i kassen ved ordrenotater. Ved å fylle ut denne samtykker du til at vi midlertidig lagrer denne informasjonen

Vipps