Lærer

10.863 kr

Halvparten av lærere har ikke nok kompetanse til å fylle minstekravet fra Utdanningsdepartementet. Afghanistankomiteen tilbyr en formell kvalifisering til lærere gjennom kompetanseheving, som foregår over tre år. Kurset gjennomføres i vinterferiene, slik at lærerne ikke tas ut av klasserommene.

Ved å gi en lærer en kompetanseheving bidrar du til at ungdommer får bedre kvalitet på undervisningen sin, og blir bedre rustet til å møte fremtiden.

Fyll ut personnummer dersom bidraget ditt er over 500 kr og du ønsker skattefradrag, dette fylles ut i kassen ved ordrenotater. Ved å fylle ut denne samtykker du til at vi midlertidig lagrer denne informasjonen

Kjøp nå med