Skip to main content

Gratulerer til Jamila Afghani og Najwa Alimi som er tildelt årets Anna Lindh-pris.

 

Dette er en viktig anerkjennelse av hvordan Jamila Afghani gjennom hele sitt voksne liv har arbeidet for kvinners rettigheter og en fredelig løsning på konflikten i Afghanistan.

Tvinges til å forlate Norge

Jamila Afghani ble evakuert fra Afghanistan da Taliban tok over landet i august 2021. Dessverre har det vist seg vanskelig å videreføre arbeidet etter ankomsten til Norge. Afghanistankomiteen er lei oss for at Norge ikke har kunne legge bedre til rette for at hun og andre aktivister skal kunne utøve de aktivitetene som gjorde at de i utgangspunktet trengte beskyttelse her. Vi vet at Jamila Afghan har jobbet døgnet rundt hele tiden mens hun har vært i Norge. Det samme gjelder for Nargis Nehan og Hareer Hashim som også nå ser seg nødt til å forlate Norge for å videreføre sitt arbeid for kvinner i Afghanistan.

Kvinneaktivistene som har vært viktige partnere for Norge mens de bodde i Afghanistan, skal nå flytte til Canada der de har innvilget opphold og vil få mulighet til å fortsette sitt utrolig viktige arbeid. Dette er et stort tap for Norge, men forhåpentlig vil aktivistene nå kunne bruke all sin tid på det viktige arbeidet for fred og menneskerettigheter i Afghanistan.