Skip to main content

Helsevesenet i Afghanistan, som allerede lider av mangel på spesialiserte leger og tilstrekkelige fasiliteter, er hardt rammet av den økonomiske krisen og mangelen på finansiering til offentlige helseinstitusjoner. Dagens situasjon har skapt et enda større behov for tilgang til helsetjenester for den afghanske befolkningen.  

Afghanske pasienter har vært vant til å kunne reise til Pakistan for behandling, men dette har endret seg i løpet av de siste årene. Teknisk sett tillater Pakistan fortsatt pasienter fra Afghanistan å krysse grensen, men etter Talibans maktovertakelse har grenseprotokollene blitt strammet inn. Kravene til gyldige reisedokumenter samt forsterkede visumregler fører til at det å krysse grensen nå er mye mer komplisert.  

Dette har resultert i lange køer og opphopning av pasienter ved den pakistanske grensen, og som en respons på denne situasjonen fullførte NAC nylig venterom ved grenseovergangen i Dand Aw Patan-distriktet i Paktia-provinsen. Det nye venterommet vil bidra til sikkerhet og komfort for de som reiser til Pakistan for behandlinger. 

Stort behov for venterom til pasienter

Tidligere var det ingen fasiliteter tilgjengelig for pasienter med alvorlig sykdom når de krysset grensen til Pakistan. Det nye bygget har fire velutstyrte rom – to for kvinnelige pasienter og to for mannlige pasienter. Pasientene som må vente på å få passere grensen får også tilsyn av kvalifisert helsepersonell.  

Velutstyrte venterom til pasientene.

Dr. Majroom Haqyar, som leder helsefagskolen i Paktia, uttalte at «dette venterommet ble bygget for pasienter som drar til Pakistan for behandling, men som må vente før de kan krysse grensen. Tidligere har de ventet under åpen himmel i all slags vær. De kvinnelige og mannlige sykepleierne gir livreddende støtte til slike pasienter. I tillegg har venterommet sengeplasser, medisiner og annet helseutstyr”.  

 

 

 

 

«Dette venterommet ble bygget for pasienter som drar til Pakistan for behandling, men som må vente før de kan krysse grensen. Tidligere har de ventet under åpen himmel i all slags vær. De kvinnelige og mannlige sykepleierne gir livreddende støtte til slike pasienter. I tillegg har venterommet sengeplasser, medisiner og annet helseutstyr”

– Dr. Majroom Haqyar, leder for helsefagskolen i Paktia

Grensen til Pakistan ligger i et fjellområde hvor det verken er klinikker, restauranter eller butikker er tilgjengelige. Pasienter står derfor overfor flere utfordringer når de venter på å krysser grensen. Lokalbefolkningen sier at det nye venterommet vil legge til rette for et komfortabelt opphold for de som skal over til Pakistan. Abdul Ghani, en lokal leder, sa at «vi er takknemlige for at NAC bygger dette venterommet. Vi møter ikke lenger like mange utfordringer og kan trygt frakte pasientene våre til Pakistan».  

Sultan Wazir, en annen samfunnsleder, la til at «vi setter pris på at NAC jobber i vanskelig tilgjengelige områder og gir livreddende støtte til lokalsamfunn som er fratatt grunnleggende nødvendigheter». NAC støtter også en helseklinikk med base i Dand Aw Patan-distriktet, der kvalifiserte jordmødre tilbyr helsetjenester til mødre og babyer.

 

Kilde: Critically ill Afghans suffer as Taliban tighten Pakistan border | Global development | The Guardian