Skip to main content

Afghanistankomiteen søker kommunikasjons- og informasjonsrådgiver for 1 år med mulighet for fast ansettelse.

Afghanistankomiteen søker en samarbeidsorientert, engasjert og kunnskapsrik medarbeider med kommunikasjonsbakgrunn, og betydelig forståelse for globale utviklingsspørsmål. I arbeidet forventes det at du kan gjøre aktivt bruk av ulike kommunikasjonskanaler og strategier for å bidra til økt kunnskap om og engasjement for Afghanistan og profilere Afghanistankomiteens arbeid og verdier. Afghanistan er partnerland for norsk bistand, og et av landene med størst utfordringer med å realisere FNs bærekrafts mål. Afghanistankomiteen har over 400 ansatte i Afghanistan, og er en medlemsbasert solidaritetsorganisasjon som legger stor vekt på evne til å inkludere og dra nytte av ressurspersoner og nettverk i et deltakende informasjonsarbeid.

Afghanistankomiteen har arbeidet kontinuerlig i Afghanistan siden 1980, og har nå virksomhet i 9 av landets provinser. Vår visjon er å bidra til et fredelig og demokratisk Afghanistan uten fattigdom, der likhet, demokrati, menneskerettigheter og respekt er utgangspunkt for politiske handlinger og utvikling. Vårt arbeid i Afghanistan støttes av Norad/UD og internasjonale donorer.

Arbeidsoppgaver:

  • Utvikle og gjennomføre kommunikasjons og påvirknings  strategi
  • Utvikle og gjennomføre informasjonstiltak/kampanjer rettet    mot definerte målgrupper med mål om økt synlighet, debatt  og engasjement for spørsmål knyttet til utvikling og  menneskerettigheter i Afghanistan og andre sårbare stater.
  • Styrke Afghanistankomiteens kapasitet og rutiner for inkluderende og kunnskapsbasert kommunikasjons og  informasjonsarbeid
  • Politisk påvirkning
  • Nettverksarbeid nasjonalt og internasjonalt
  • Søknadsskriving, rapportering og budsjettoppfølging
  • Inngå i organisasjonens kriseberedskapsteam med ansvar for kommunikasjon og mediehåndtering

Kvalifikasjoner:

Relevant høyere (kommunikasjonsfaglig) utdanning. Dokumentert erfaring med å utvikle kommunikasjonsstrategi og gjennomføring av kampanjer og informasjonstiltak.  God forståelse, kunnskap og erfaring med tradisjonelle og sosiale medier. Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Kunnskap om globale utviklingsspørsmål samt norsk utviklings og utenrikspolitikk. Erfaring fra Afghanistan eller regionen, frivillige organisasjoner eller internasjonalt arbeid er en fordel.

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som har god gjennomføringsevne, er innovativ og initiativrik.  Du må være god til å prioritere, og ha evne til å håndtere mange parallelle prosesser og oppgaver. Vi er et lite sekretariat, og du må være forberedt på å drive hele prosesser fra strategi og ideutvikling til gjennomføring og rapportering. Du må ha evne til å motivere og bygge gode samarbeidsrelasjoner.

Du vil få stor tillitt og gode mulighet til over tid å forme stilling og oppgaver. Vår organisasjon har korte beslutningslinjer og nærhet til utviklingsarbeidet og kollegaer i Afghanistan.  Du vil arbeide i et miljø med engasjerte ansatte og frivillige.

Fleksibel arbeidstid. Lønn i henhold til Afghanistankomiteens lønnspolitikk. Snarlig tiltredelse.

Søknad og CV sendes til nac@afghanistan.no innen 10.februar. Spørsmål om stillingen kan rettes til Generalsekretær Liv Kjølseth på telefon 45252569