Skip to main content

Situasjonen for kvinnelige journalister og menneskerettighetsforkjempere i Afghanistan er svært kritisk. Senest den 2. mars ble tre kvinnelige journalister drept på åpen gate i Jalalabad. Drap, henrettelser og trusler mot journalister og menneskerettighetsforkjempere ble diskutert i Det norske menneskerettighetsfondet og Afghanistankomiteens webinar den 15. mars.

Webinaret bestod av tre prominente kvinnelige menneskerettighetsforkjempere fra Afghanistan, FNs spesialrapportør for menneskerettighetsforkjempere Mary Lawlor, seniorrådgiver for spesialrapportøren for ytringsfrihet Judit Arenas, og ambassadør Trine Heimerback, ministerråd fra den norske FN-delegasjonen i New York. Panelsamtaken ble moderert av professor emeritus Elisabeth Eide, som er leder for Norsk PENs Afghanistanutvalg.

Siden signeringen av fredsavtalen med Taliban i februar 2020, har vi sett en økning i angrep og drap på både kvinnelige og mannlige aktivister i Afghanistan. Særlig kvinnelige journalister og menneskerettighetsaktivister er utsatte for angrep, men også kvinner som arbeider som leger, politi og andre yrker er utsatte. De økende drapene og angrep på kvinner i landet fører til at flere trekker seg tilbake fra det offentlige rom og arbeidsmarkedet, som er et stort tilbakeslag i framgangen som det afghanske samfunnet har sett de siste årene.

Dette problemet ble tatt opp av en av paneldeltakerne, Dr. Sima Samar, en ledende menneskerettighetsforkjemper for kvinners rettigheter i Afghanistan. Også leder for Afghanistan Independent Human Rights CommissionShaharzad Akbar, snakket om problemet med sykende kvinnelig deltakelse i det offentlige rom og fortalte at flere av hennes kolleger har trukket seg tilbake fra jobben sin i etterkant av de mange drapene på aktivister det siste året. Horia Mosadiq, som er leder av Fondets støttemottaker Safety and Risk Mitigation Organization, framhevde at det både er statlige og ikke-statlige aktører som står bak angrepene, og at det internasjonale samfunnet må i større grad fordømme drap og angrep på sivile i Afghanistan, samt at etterforskningen av drapene må forbedres.

Bedre beskyttelse av aktivister og journalister ble også tatt opp av Spesialrapportør Mary Lawlor og Seniorrådgiver Judit Arenas. Lawlor påpekte viktigheten av midlertidig og langsiktig beskyttelse lokalt og internasjonalt i form av «safe-houses» og nødvisum for aktivister, mens Arenas etterspurte et bedre internasjonalt mediesamarbeid for beskyttelse av afghanske freelancejournalister.

Ambassadør Trine Heimerback fortalte at en forbedring av situasjonen i Afghanistan er en del av Norges arbeid i sikkerhetsrådet og viste til et nylig presseskriv fra sikkerhetsrådet der FN setter fokus på den alvorlige situasjonen i Afghanistan.

Se hele webinaret under (på engelsk):