Skip to main content

I Ghazni-provinsen, som ligger i den sørøstlige delen av landet, bor det omtrent 1.3 millioner mennesker. På Afghanistankomiteens regionskontor i Ghazni by jobber 29 år gamle Abdul Ghafar Rahmati som kontorsjef, med ansvaret for over 70 ansatte.  

– Det å kunne jobbe i en organisasjon som Afghanistankomiteen er et privilegium. Det er et veldig godt miljø å utvikle seg i, hvor jeg kan tilegne med ferdigheter til å tjene det afghanske folket på best mulig måte. Som en uavhengig ideell organisasjon har Afghanistankomiteen vært til stede i landet i over 40 år for å støtte befolkningen og har særlig vært til stede for de som bor ute i distriktene. Det er særlig dette jeg liker med organisasjonen og hvorfor jeg trives så godt med å jobbe her, sier Ghafar. 

Ghafar vokste selv opp i Ghazni-provinsen. Han har en master i økonomi og ledelse (MBA) fra universitet i Dehli og har jobbet for Afghanistankomiteen (NAC) siden 2014.  

En vanlig jobbdag i Ghazni 

Afghanistankomiteens regionskontor i Ghazni jobber aktivt i tretten distrikter rundt om i provinsen. I liket med de andre NAC-kontorene i landet, vil Ghazni-kontoret hovedsakelig jobbe med å styrke utdanning og matsikkerheten i provinsen de kommende månedene. Et overordnet rammeverk er FNs Bærekraftsmål, som Afghanistankomiteen fremmer og fokuserer på i alle prosjektene de har i landet. 

– Som kontorsjef på regionskontoret her i Ghazni, har jeg forskjellige oppgaver hver dag. På en vanlig jobbdag koordinerer jeg arbeidet vårt med diverse statlige departementer. Jeg har møter med de ansatte og med de andre relevante organisasjonene her i provinsen. Jeg drar også ofte ut til de forskjellige prosjektområdene, hvor jeg snakker med lokalsamfunnene og hjelper dem med dere behov. 

Pågående aktiviteter og programmer i Ghazni

I disse dager har Ghazni-kontoret flere pågående humanitære nødhjelpsprosjekter, på grunn av situasjonen i landet. Med støtte fra Verdensmatvare program (WFP), har Ghazni-kontoret ‘’food-for-work’’-programmer der lokalbefolkningen får mat i bytte mot midlertidig ansettelse i diverse prosjekter, som for eksempel bygging og reparering av irrigasjonskanaler og veier. Dette initiativet gir mat til over 500 familier i provinsen som trues av alvorlig matusikkerhet. 

Vi distribuerer også frø, gjødsel og andre typer jordbruksprodukter til tretten distrikter her i Ghazni-provinsen. Dette initiativet er hovedsakelig for å hjelpe utsatte bønder i nød. Med støtte fra FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (UNOCHA), tilbyr vi også nødvendig vinterhjelp til over 1800 husholdninger i hele provinsen. Dette er livsviktig for mange, ettersom vintrene her er tøffe, forklarer han. 

NAC har også flere programmer innenfor utdanning her i Ghazni. Dette inkluderer 3-årige videreutdanningsprogrammer for lærere. Gjennom dette programmet får lærerne ny kunnskap, nye ferdigheter og en formell kvalifisering.  

lærerskolene videreutvikler vi også kompetansen der gjennom bruk av nye og innovative undervisningsmetoder som problembasert læring, samt styrking av spesialpedagogisk kompetanse. Disse lærerne blir sendt til mer avsidesliggende områder i Afghanistan, der kvalitetsnivået på utdanningen er mye lavere, sammenlignet med de større byene. I disse områdene arrangerer vi også Think-Labs, som er læringssentre der både mannlige og kvinnelige studenter tar diverse fag, som for eksempel engelsk, IT og innovasjon, sier Ghafar. 

Forbedret sikkerhetssituasjon, men fremdeles utfordringer

Ghafar forklarer videre hvordan sikkerhetssituasjonen har endret seg den siste tiden. Tidligere, på grunn av konflikten, var det veldig vanskelig for kontoret hans å nå ut til alle lokalsamfunnene i visse områder i provinsen. Men helt siden august, forklarer Ghafar at de ikke lengre har de samme sikkerhetsrelaterte utfordringene. 

– Heldigvis har vi mange flere pågående prosjekter i dag, sammenlignet med de siste par årene. I løpet av de siste 20 årene har kamper og sammenstøtt pågått i alle distriktene her i Ghazni. I mange av disse distriktene har det ikke eksistert noen utdanningsmuligheter for jenter på grunn av krigen. Men nå er nesten alle disse områdene tilgjengelig for oss, forklarer Ghafar. 

– Behovet for arbeidsplasser er utrolig høy i det afghanske folket og vi kan ikke tilfredsstille dette alene. I tillegg til den stadig økende fattigdommen og utbredt sult, er dette den største utfordringen vi har i Afghanistan i disse dager – nemlig arbeidsledighet. Når det kommer til sikkerhet, er det ingen store utfordringer eller hindringer for arbeidet vårt per dags dato, og dette er en veldig god ting for oss og de samfunnene vi hjelper.