Skip to main content

På Afghanistankomiteens (NAC) kontor i Faryab, en provins i det nordlige Afghanistan, som grenser til Turkmenistan, leder Wahida Ghorob tjue ansatte som koordinator for NACs arbeid i provinsen. 

– Etter at jeg begynte å jobbe for Afghanistankomiteen i 2016, har jeg jobbet med flere viktige områder, slik som kjønn, menneskerettigheter, monitorering og evaluering før jeg ble ansatt som koordinator i 2018. Før jeg ble med i NAC, jobbet jeg i diverse internasjonale organisasjoner her i Afghanistan, hovedsakelig med menneskerettigheter, forklarer Ghorob. 

Wahida ble født i Faryab provinsen og har bodd der hele livet hennes. Hun er 32 år gammel, gift og har tre barn. Hennes varierte utdannelsesbakgrunn inkluderer statsvitenskap, jordmor, juss, organisasjon og ledelse, i tillegg til kurs i dialog- og konflikttransformasjon fra Nansen Fredssenter i Norge. 

– Jeg ønsket å jobbe for Afghanistankomiteen etter jeg hørte om deres arbeid ute på den afghanske landsbygda. Med et søkelys på likestilling, i et samfunn der kvinner er mer sårbare og blir ofte diskriminert, ga meg en sterk motivasjon til å søke på en jobb i organisasjonen. Her i Afghanistankomiteen (NAC) kan jeg jobbe fritt som en selvstendig afghansk kvinne, noe som gir meg veldig mye motivasjon og glede. Dette er den beste jobben jeg noensinne har hatt. 

En vanlig jobbdag 

Afghanistankomiteens kontor i Faryab-provinsen jobber hovedsakelig innenfor utdanning, men kontoret jobber også med andre sentrale utviklingsområder som helse, dialog- og konflikttransformasjon, infrastruktur, jordbruk, forebygging og håndtering av naturkatastrofer (DRR) og godt styresett. 

– På en vanlig jobbdag deltar jeg i møter for å koordinere håndteringen av alle områdene og ansvarene kontoret har, for eksempel med viktig samfunnsmedlemmer og representanter for provinsens utdanningsinstitusjoner. I tillegg underviser jeg lærere, studenter, statlig ansatte og andre samfunnsledere i dialog- og konflikttransformasjon. Etter tiår med krig er det et reelt behov for dette i lokalsamfunnene i hele Afghanistan. 

Afghanistankomiteens innsats i Faryab 

Så langt i 2022, har NACs Faryab kontor hatt mange forskjellige prosjekter og programaktiviteter. Kontoret har hovedsakelig tre prosjekter akkurat nå. Et av disse er et jordbruksprosjekt i samarbeid med FNs Ernærings- og Landbruksorganisasjon (FAO), der blant annet gjødsel blir distribuert til utsatte bønder.

– Gjennom dette samarbeidsprosjektet med FAO har vi delt ut gjødsel til flere tusen bønder her i Faryab! De to andre hovedprosjektene våre er innen utdanning. Og sammen med organisasjonen Dansk Folkehjelps avdeling for afghansk rehabilitering og teknisk trening (DAARTT), gjennomfører vi Rettferdig tilgang til kvalitetsutdanning-prosjektet, som vi startet i januar. Vi gjennomfører også utdanningsbiten av NACs ERA-prosjekt (Empowering Rural Afghanistan), som tar sikte på å skape solide langvarige løsninger på utviklingsspørsmål for den afghanske landsbygda, forklarer Ghorob. 

Utdanning i Faryab 

Andre aktiviteter og prosjekter Faryab-kontoret jobber med i disse dager inkluderer informasjonskampanje om COVID-19, kompetanseheving av lærerstudenter som skal undervise i tolvte klasse, kompetanseutvikling for 300 skolelærere fra hele provinsen, gratis forberedende kurs for å hjelpe studenter som skal ta den nasjonale opptaksprøven (Kankor-eksamen) for å komme inn på universiteter og ikke minst førskolegrupper hvor barna lærer gjennom lek og spill. Kontoret arrangerer også kapasitetsbyggende vinterleirer for 120 studenter slik at de blir bedre forberdt for neste års studier.

– Disse prosjektene vil fortsette utover hele våren her i Faryab. Deretter vil vi gjenoppta våre aktiviteter og programmer fra 2021 som vi ikke kunne fullføre på grunn av pandemien og det politiske skiftet i august.

Utfordringer for utvikling 

Det er alltid utfordringer i forbindelse med bistand og utvikling i Afghanistan. Wahida forklarer at den største utfordringen hennes kontor står ovenfor i disse dager er separeringen av gutter og jenter i skolene og på universitetene. Dette er både et administrasjonsproblem og et finansielt problem for deres pågående arbeid. 

– Til tross for de nye reglene som den nye regjeringen har innført, kan vi fremdeles dra på kontoret og fortsette vårt arbeid. Vi har mange oppgaver ute i felten blant lokalsamfunnene, som våre kvinnelige ansatte fremdeles kan delta i, og det er jo veldig bra! Nesten alle institusjonene til den forrige regjeringen er stengt, og deres ansatte mottar ikke lønn. Afghanistankomiteen er fortsatt til stede her i landet, noe lokalsamfunnene som vi er aktive i er veldig fornøyd med. Derfor er jeg veldig stolt av å være en del av Afghanistankomiteen. 

Fremtiden for utdanning i Afghanistan 

I løpet av de siste månedene har fattigdommen steget enormt i Afghanistan. Arbeidsledigheten er også et stort problem for mange afghanere, særlig i de avsidesliggende områdene ute i distriktene. 

– Jeg bekymrer meg for barna mines fremtid og særlig for jenters og kvinners utdannelse. Før var vi kvinner relativt frie. De nye restriksjonene på kvinnene her i landet er rett og slett uakseptable. Mange jenter og kvinner føler seg ikke komfortable med å gå alene ute i byene. Vi må fortsette arbeidet med å skape et godt sosialt miljø og lik tilgang utdanning for jentene og kvinnene i Afghanistan, slik at de også kan ha en fremtid i dette landet.