Skip to main content

Talibans raske maktovertagelse i Afghanistan har ført til en dramatisk evakuering av internasjonale fra Kabul. Dette har forsterket den frykten Taliban-overtakelsen utløste og gjør at befolkningen nå føler seg forlatt. Dette har store utfordringer for både vanlige afghanere og for internasjonale bistandsaktører i landet.

Afghanistankomiteen oppfordrer nå Norge til re-etablere en diplomatisk tilstedeværelse, og gå i dialog med Taliban.  Norge bør også oppfordre andre land til å etablere diplomatiske forbindelser.

Et internasjonalt diplomati i Kabul er viktig fordi: 

  1. For å få til en fredelig utvikling i Kabul er det viktig at det internasjonale samfunnet har tett dialog med de reelle makthaverne i Afghanistan. Dette er for tiden Taliban. Taliban har også sagt at de garanterer sikkerheten for internasjonale aktører i landet. Det er nå viktig å ta dem på ordet.
  2. Det internasjonale diplomatiet har en viktig rolle i å observere og rapportere hva som faktisk skjer i landet. Utsatte grupper vil stå i større fare uten et sterkt internasjonalt diplomati som kan se og rapportere om det som skjer.
  3. Afghanistan befinner seg allerede i en humanitær krise. Det er pågående tørke i landet og omtrent en tredjedel av befolkningen opplever alvorlig matusikkerhet. For at dette ikke skal utvikle seg til en katastrofe som vil destabilisere landet ytterligere må grunnleggende tjenester innenfor helse, utdanning og infrastruktur videreføres. Dette vil kreve en videreføring av internasjonal bistand til Afghanistan.  For at innsatsen skal være effektiv, må giverlandene være til stede i landet for å monitorere innsatsen. Dette er også noe afghanere sier at de ønsker.

Vi minner Norge og andre vestlige land om at de i dialog med Taliban og den nylig avgåtte regjeringen i landet har kommet med lovnader om fortsatt støtte til Afghanistan. Dette er ikke tiden for å trappe ned den sivile innsatsen.