Skip to main content

I Badakhshan-provinsen jobber Simin Walid på Afghanistankomiteens regionskontor hvor hun leder over 1000 ansatte.  Derfra koordinerer hun arbeidet innen bistand og utvikling i provinsen.

I Badakhshan, provinsen som grenser til Tadsjikistan, Pakistan og Kina i det nordøstlige Afghanistan, jobber Simin Walid Afghanistankomiteens regionskontor hvor hun leder 54 fast ansatte, samt rundt 1000 prosjektansatte.

– Da jeg tidligere jobbet i andre organisasjoner, søkte jeg meg ofte videre til andre jobber. Men det har jeg aldri gjort i løpet av mine ti år i Afghanistankomiteen (NAC). Da jeg kom hit til NAC i 2012, hadde jeg en kort periode innen medisinsk arbeid, og siden den tid har jeg blitt veldig godt kjent med andre mange andre å være kjerneområder slik som naturressursforvaltning (NRM), utdanning og dialog- og konflikttransformasjon, forklarer Walid. 

Simin er opprinnelig fra Kunduz-provinsen nord i landet. På universitetet i Kabul studerte hun på farmasifakultetet, før hun begynte å jobbe for regjeringen, Leger Uten Grenser (MSF), Medair og andre helseorienterte organisasjoner. Hun flyttet senere til Fayzabad i Badakhshan, hvor hun nå er kontorsjef. 

Jeg begynte i NAC som leder for folkehelse. Nå er jeg sjef for det nordlige regionskontoret her i Badakhshan, som er en av de største programområdene til Afghanistankomiteen. Dette gir meg mye motivasjon. Her får jeg videreutviklet mine ferdigheter og kunnskap, slik forbedrer jeg både Afghanistan og meg selv. Afghanistankomiteen er godt kjent i lokalsamfunnene her i Badakhshan på grunn av organisasjonens historie og arbeid i provinsen. Dette er en stor motivasjon for meg.

En vanlig dag på kontoret

Badakhshan-kontoret ligger i provinshovedstaden Fayzabad. Vi jobber i 15 av de 28 distriktene i provinsen ut ifra et klart mål om å skape langvarige løsninger på utviklingsspørsmål, i samsvar med FNs bærekraftsmål. 

– Min daglige rutine er ganske variert. De fleste dager koordinerer og evaluerer jeg våre aktiviteter på distrikts- og provinsnivå. I tillegg kommer samkoordinering med andre organisasjoner og statlige etater. Jeg administrerer alle ansatte og våre prosjekter fra kontoret her i Fayzabad, forteller Walid.

NACs pågående prosjekter og aktiviteter i Badakhshan 

Kontoret i Badakhshan jobber innenfor flere viktig områder inne bistand og utvikling. De viktigste prosjektene inkluderer naturressursforvaltning (NRM), forebygging og håndtering av naturkatastrofer (DRR), matsikkerhet og klima. Et annet område i fokus er utdanning. Her jobbes det med barne-, ungdoms- og videregående skole. Dette er de største fokusområdene i Badakhshan denne våren, i tillegg til korte og midlertidige initiativer i samarbeid med FNs Ernærings- og Landbruksorganisasjon (FAO) og FNs Barnefond (UNICEF). 

– I 2021 var vi i det siste året med gjennomføringen av ERA (Empowering Rural Afghanistan), et utviklingsprosjekt fra 2019-2021 som finansieres av NORAD. Men siden 2021 var så preget av konflikt, politiske endringer og COVID-19, er vi i prosessen med å få en utvidelse av denne prosjektperioden som vil også inkludere 2022, kalt ERA+. Det er for at vi skal kunne nå utviklingsprosjektets opprinnelige mål, forklarer hun håpefullt.

 

Innenfor utdanning har Afghanistankomiteen flere pågående prosjekter. Organisasjonen er nesten ferdig med det første året av at prosjekt for Global Partnership for Education, som vil vare over treårsperiode. Et annet er Education Equity and Quality programme (EEQAP), et forskningsprogram innen utdanning, som er finansiert av Washington Universitetet i St. Louis og NORAD. Kontoret i Badakhshan arrangerer også lekegrupper for småbarn, der de lærer gjennom lek og spill.  

– I alle våre programmer er tverrgående hensyn gjennomgående i alle våre programmer, slik som bærekraftig utvikling, og dialog- og konflikttransformasjon. Vi har hatt skolering og trening i dialog- og konflikttransformasjon flere ganger i 2022 med hjelp fra Nansens Fredssenter i Norge, sier Walid.  

Utfordringer i dag 

– Det finnes fortsatt mange utfordringer her og i resten Afghanistan. Hvis det ikke var noen utfordringer eller hindre, ville vi jo ikke jobbet her. På grunn av regjeringsskiftet i august, har vi flere nye hindre, og på grunn av mange internasjonale politiske avgjørelser og hendelser, mangler vi også økonomisk støtte fra aktører, slik som Verdensbanken, til flere av våre utviklingsprogrammer i hele landet, forklarer Walid. 

Håpefull i en utfordrende situasjon 

Siden august har det vært en enorm økning i fattigdom og arbeidsløsheten. Mange afghanske familier over hele landet sulter og er uten mye håp. Det er også en pågående bankkrise, som gjør vondt verre. Likevel, forblir Simin håpefull for fremtiden til Afghanistan. 

 – Jeg tror, og jeg håper, at alt blir bedre snart. Vi har fremdeles mange organisasjoner her som jobber for det afghanske folket og som gir oss svært ettertraktet humanitær hjelp. Jeg prøver å holde motet oppe. Mange her lider av fattigdom, arbeidsledighet, mistet familiemedlemmer, eller har flyktet til nabolandene. På skolene i fjor ble de afghanske jentene møtt med døren og ble dermed utestengt fra utdanning. Forhåpentligvis åpner den nye regjeringen skolene og universitetene nå på våren, slik de har lovet oss, forteller hun.

Etter at intervjuet var gjennomført, har Taliban utsatt å åpne skolene for de eldste jentene. Unntaket er der hvor lokale ledere tillater skolene å åpne. Les mer om dette her.