Bli fast giver!

Afghanistankomiteen jobber for å heve livskvaliteten for folk på den afghanske landsbygda med fokus på utdanning, helse, miljø og bærekraft.

Som fast giver kan du bidra til at jenter og kvinner over hele Afghanistan skal få tilgang til grunnleggende helsetjenester, at alle afghanske jenter og gutter, uansett bakgrunn, har lik tilgang til gratis utdanning og at bøndene på den afghanske landsbygda kan brød-fø seg selv og sitt folk.

 

Som fast giver kan du gjøre en stor forskjell. Vil du bidra til at unge afghanske jenter kan få utdanning og skape seg en fremtid? Bli fast giver og støtt opp om vårt arbeid!

Bli fast giver