Skip to main content

Afghanistankomiteen søker kommunikasjonsrådgiver/journalist for 1 år med mulighet for fast ansettelse

Lenke til Finn.no-annonse

Vi er ute etter en engasjert, kreativ og kunnskapsrik medarbeider med sterk interesse for internasjonal politikk og globale utviklingsspørsmål, og som ønsker å bidra til videreutvikling av Afghanistankomiteens kommunikasjons- og mediearbeid. Det forventes at du har svært god skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk, og at du tilpasser budskap og tekst til ulike målgrupper og kanaler. Du vil få ansvar for produksjon av tekst til nettsider og sosiale medier, film-manus og for å videreutvikle www.afghanistankomiteen.no på norsk og engelsk. Det er en fordel om du har erfaring med nettsideredigering og WordPress. Du vil også få ansvar for å identifisere vinklinger og problemstillinger som skal bidra til kunnskap og debatt om Afghanistan og Afghanistankomiteens arbeid i redaksjonelle medier, og gjennom møter og seminarer. Du vil bli en del av Afghanistankomiteens kommunikasjonsteam med ansatte i Oslo, Kabul og flere provinser i Afghanistan. Evne til å motivere, engasjere og dele kunnskap vil bli vektlagt.

Søknad og CV sendes innen 30. november gjennom Finn.no. Spørsmål om stillingen kan rettes til Generalsekretær Liv Kjølseth på telefon 907 30 237. 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Utvikle og gjennomføre kommunikasjons- og mediestrategi
 • Utvikle og gjennomføre informasjonstiltak/kampanjer rettet mot definerte målgrupper med mål om økt synlighet, debatt og engasjement for spørsmål knyttet til utvikling og menneskerettigheter i Afghanistan og andre sårbare stater
 • Styrke Afghanistankomiteens kapasitet og rutiner for inkluderende og kunnskapsbasert kommunikasjons- og informasjonsarbeid
 • Tekstproduksjon
 • Søknadsskriving, rapportering og budsjettoppfølging
 • Inngå i organisasjonens kriseberedskapsteam med ansvar for kommunikasjon og mediehåndtering

 

Kvalifikasjoner:
Relevant høyere utdanning innen journalistikk eller kommunikasjonsfag. Betydelig erfaring fra tekstproduksjon til ulike formål, målgrupper og kanaler. God forståelse, kunnskap og erfaring med tradisjonelle og sosiale medier. Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk, og gode muntlige og skriftlige engelskkunnskaper. Kunnskap om globale utviklingsspørsmål samt norsk utviklings- og utenrikspolitikk. Erfaring fra arbeid i konfliktområder er en fordel.

 

Personlige egenskaper:
Vi ser etter deg som har god gjennomføringsevne, er innovativ og initiativrik. Du må være god til å prioritere, og ha evne til å håndtere mange parallelle prosesser og oppgaver. Vi er et lite sekretariat, og du må være forberedt på å drive hele prosesser fra strategi- og ideutvikling til gjennomføring og rapportering. Du må ha evne til å motivere og bygge gode samarbeidsrelasjoner.

Du vil få stor tillit og gode muligheter til over tid å forme stilling og oppgaver. Vår organisasjon har korte beslutningslinjer og nærhet til utviklingsarbeidet og kollegaer i Afghanistan. Det forventes jevnlige reiser til Afghanistan for å rapportere. Du vil arbeide i et miljø med engasjerte ansatte og frivillige.

Vi tilbyr: 

 • Fleksibel arbeidstid.
 • God mulighet for å påvirke egne arbeidsoppgaver og utvikling.
 • Lønn i henhold til Afghanistankomiteens lønnspolitikk.
 • God pensjonsordning.
 • Snarlig tiltredelse.

 

Søknad og CV sendes innen 30. november via Finn.no. Spørsmål om stillingen kan rettes til Generalsekretær Liv Kjølseth på telefon 907 30 237. 

Om oss:
Afghanistankomiteen har mer enn 2 000 ansatte på kortere og lengre kontrakter i Afghanistan. Ved hovedkontoret på Tøyen i Oslo er vi fire ansatte, i kontorfellesskap med andre organisasjoner. Vi er en medlemsbasert solidaritetsorganisasjon som legger stor vekt på evne til å inkludere og dra nytte av ressurspersoner og nettverk i et deltakende informasjonsarbeid. Afghanistankomiteen har arbeidet i Afghanistan kontinuerlig siden 1982. Vi jobber for og med det afghanske folk, uavhengig av hvilket regime som sitter med makten. Vår visjon er å bidra til et fredelig og demokratisk Afghanistan uten fattigdom, der likhet, demokrati, menneskerettigheter og respekt er grunnlaget for politiske handlinger og utvikling. Vårt arbeid i Afghanistan støttes av Norad og UD, FN og flere ulike internasjonale donorer.