Skip to main content

Tre måneder etter Talibans maktovertakelse er Afghanistan på vei mot en humanitær katastrofe. Økonomien og banksystemet er på randen av kollaps. Giverlandenes stans i finansiering til den afghanske staten i august har ført til at hundretusener av offentlig ansatte står uten lønn.

 

– Vinteren er på gang.  Uten rask handling fra det internasjonale samfunnet vil hungersnød, død, og migrasjonsstrømmer fylle nyhetsbildet. Millioner av liv er i fare, forteller generalsekretær i Afghanistankomiteen, Liv Kjølseth.

Norge og flere land åpner nå opp for bistand igjen, og FN forsøker å få på plass alternative mekanismer slik at støtten kan gå utenom den afghanske staten.  Dette er et steg i riktig retning, men krisen i Afghanistan kan ikke hjelpes av at penger er betalt inn på bankkontoer når bistandsaktører ikke kan ta midlene i bruk.

– Frykt for å bli rammet av USAs sanksjonsregime gjør at flere og flere banker stanser pengeoverføringer til landet. I Afghanistan er det kun mulig å ta ut mindre beløp, selv om det er penger på konto. Den afghanske nasjonalbankens reserver i utlandske banker er frosset. Vi frykter at pensjonen til våre 800 ansatte gjennom 40 år vil gå tapt dersom afghanske banker kollapser, sier Kjølseth. Den samme frykten har alle som har penger i afghanske banker nå.

– Når Norge som en del av FNs sikkerhetsråd skal diskutere situasjonen i Afghanistan 17. november, må barrierene mot hjelpearbeid på bordet. Humanitære organisasjoner må innvilges nødvendige unntak fra sanksjonsregimet. En tydelig kommunikasjon er nødvendig slik at banker som overfører humanitære midler til Afghanistan ikke behøver å frykte for sanksjoner. Slik situasjonen er nå er det den vanlige afghaner som straffes av sanksjonsregimet.

Akutt underernæring

– For å unngå et totalt sammenbrudd av Afghanistan, må det legges til rette for et fungerende banksystem som gjør det mulig å få inn midler slik at vi kan gjennomføre programmer og betale lønn. Men bistandsorganisasjonene kan ikke redde landet landet. For at den afghanske økonomien skal kunne berges, må også næringslivet har tilgang til bankene, forklarer Kjølseth.

FNs matvareprogram (WFP) anslår at 23 millioner afghanere, mer enn halvparten av befolkningen, forventes å rammes av sult i løpet av vinteren. Mer enn tre millioner barn under fem år forventes å lide av akutt underernæring innen utgangen av året, og minst en tredjedel av disse barna står i fare for å dø på grunn av alvorlig akutt underernæring uten umiddelbar behandling.

– Akkurat nå kan ikke afghanske banker dekke uttak fra hjelpeorganisasjoner eller afghanske private borgere. Det er rett og slett ikke nok kontanter tilgjengelig i landet. Situasjonen er ekstremt alvorlig, sier Kjølseth.